Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức và người lao động nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của ngành; ngày càng tạo niềm tin đối với Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân.

Toàn ngành thực hiện 839 cuộc thanh tra hành chính (tăng 162 cuộc so với 5 năm trước), phát hiện sai phạm 345.288 triệu đồng, 23.214.279mđất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 186.533 triệu đồng, 10.295.464m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán, xử lý khác 158.755 triệu đồng và 12.918.815m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách 152.792 triệu đồng và 7.643.169m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính 1.144 cá nhân và tập thể sai phạm; chuyển cơ quan điều tra xử lý 4 vụ/4 người.

Qua 16.936 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện, xử lý và kiến nghị thu hồi, xử phạt vi phạm hành chính, giảm trừ giá trị quyết toán 105.166 triệu đồng, tịch thu nhiều tang vật vi phạm...

Qua thanh tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý trên các lĩnh vực: Quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, các chế độ, chính sách... đã kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Các tổ chức thanh tra triển khai thực hiện 451 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng, nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong việc thi hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và PCTN (tăng 88 cuộc so với cùng kỳ trước); theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Toàn ngành đã tổ chức 1.537 lớp tập huấn để tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân với 123.760 lượt người tham gia. Cơ quan Thanh tra tỉnh tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về hoạt động thanh tra; giúp cho cán bộ các cấp nắm bắt nội dung cơ bản của pháp luật, hiểu được trách nhiệm, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết KN,TC; hạn chế đơn thư tồn đọng, vượt cấp. 

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai “Đề án tăng cường năng lực giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với công tác giải quyết KN,TC và PCTN tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Đây là nét nổi bật, đạt nhiều thành công trong việc nghiên cứu cũng như triển khai thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

Thời gian qua, các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp ở tỉnh đã tổ chức tiếp 47.433 lượt người (giảm 1.279 lượt người so với cùng kỳ). Qua đó, đã giải thích những yêu cầu, thắc mắc, chế độ chính sách và hướng dẫn công dân KN đến đúng cơ quan có thẩm quyền; xem xét thụ lý giải quyết các KN,TC thuộc thẩm quyền; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã trên địa bàn tỉnh; không phát sinh điểm nóng.  

Toàn tỉnh tiếp nhận và xử lý 40.180 đơn. Ngành đã tham mưu thủ trưởng cùng cấp giải quyết 1.712/1.753 vụ KN (đạt tỷ lệ 97,6%) và 210 vụ TC thuộc thẩm quyền (đạt 100%); giải quyết 16.072/17.373 vụ kiến nghị, phản ánh (đạt tỷ lệ 92,5%).

Đặc biệt, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã rà soát và tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ KN,TC tồn đọng, kéo dài, phức tạp trên địa bàn theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ (TTCP), Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Qua giải quyết đơn thư, đã thu hồi cho Nhà nước 1.780 triệu đồng và 18.287m2 đất, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân, tập thể 6.070 triệu đồng và 26.183m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 2 người; chuyển cơ quan điều tra xử lý 1 cá nhân.

Ngành đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai 757 lớp tập huấn, phổ biến, tuyên truyền pháp luật PCTN cho 73.101 cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình về các quy định của pháp luật nêu trên; lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật này kết hợp với thực hiện đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt kế hoạch phối hợp trong trao đổi, cung cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu về PCTN giữa 4 cơ quan gồm: Thanh tra - Công an - Viện KSND - TAND tỉnh.

Toàn ngành đã chú trọng thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa thông qua việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ quan, đơn vị; giáo dục cán bộ, công chức nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, quy chế ứng xử của người cán bộ Thanh tra; văn hóa công sở, xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh.

Bên cạnh đó, các phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao được tổ chức, duy trì thường xuyên ở 2 cụm thi đua Thanh tra các huyện miền núi và đồng bằng của tỉnh.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết nghĩa với xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, đã huy động một số nhà hảo tâm và cán bộ, công chức cơ quan đóng góp và tặng nhiều suất quà cho xã kết nghĩa Trà Giang với số tiền hơn 25 triệu đồng và 4 tấn gạo. Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp với xã tổ chức xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa trị giá trên 100 triệu đồng.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giúp đỡ với Ban Thanh tra Nhà nước tỉnh Sê Kông (Lào), Thanh tra tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn sang thăm, làm việc cũng như đón tiếp và làm việc với đơn vị bạn về trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC, PCTN và xây dựng lực lượng. Qua đó, trao tặng nhiều máy tính xách tay trị giá hơn 70 triệu đồng cho Thanh tra tỉnh bạn.

5 năm qua, các phong trào thi đua của ngành đã được ghi nhận qua nhiều phần thưởng cao quý mà Nhà nước trao tặng cho các tập thể, cán bộ, công chức, gồm: 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 Cờ thi đua xuất sắc của TTCP; 25 Bằng khen của Tổng Thanh tra; 8 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cùng nhiều bằng khen của bộ, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được biểu dương, điển hình như: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Thanh tra tỉnh và 1 tập thể, 2 cá nhân; tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Thanh tra huyện Nam Giang và Núi Thành, TTCP tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; cùng nhiều danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh", "Tập thể lao động xuất sắc"; Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đánh giá cao những thành tích vượt bậc trong 5 năm qua và 6 tháng đầu năm nay của ngành Thanh tra tỉnh; đã phát hiện sai phạm, thu hồi cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng; kiến nghị xử lý các cá nhân sai phạm; qua đó giúp tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về mọi mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông báo về việc tỉnh đã xét trình Trung ương tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Thanh tra Quảng Nam.

Chánh Thanh tra Quảng Nam Trần Minh Thái cho biết, thời gian tới, phong trào thi đua của ngành sẽ tập trung đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tăng cường tuyên truyền pháp luật, tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh PCTN, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng văn bản pháp luật, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, đẩy mạnh cải cách hành chính ở đơn vị...

Ngọc Phó