Thực hiện báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quá trình thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với lô đất A51 và A52 với diện tích 1.261m2 đất tại Khu phố mới Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) của Cty Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai.

Đoàn Thanh tra gồm các thành viên của Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; do ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định (không kể ngày nghỉ, lễ).

Cũng trong ngày 21/5, UBND tỉnh đã có Thông cáo báo chí về thực hiện kiến nghị của KTNN khu vực III cho biết, đối với các kiến nghị trong việc giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với lô đất A51 và A52, Khu phố mới Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) cho Cty Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Vì vậy, trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí không thông tin sâu vấn đề này khi chưa có kết luận thanh tra để khỏi ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

N. P