Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm với tổng số tiền trên 16,2 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 2,3 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán và giá trị xây lắp trên  2,6 tỷ đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 2.784 trường hợp với tổng số tiền trên 11,2 đồng, tước 668 giấy phép lái xe, tịch thu 173,51 m3 gỗ và 2.077 kg động vật rừng các loại.

Cùng kỳ, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 2.041 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 1.644 vụ việc, trong đó có 441 lượt công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Bảo Anh