Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Trường cho biết, hiện nay hệ thống pháp luật về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã được xây dựng khá toàn diện, nhưng quá trình thực thi còn nhiều hạn chế, vướng mắc.

Luật Thanh tra cũng đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thanh tra cũng như trách nhiệm của đối tượng thanh tra; đặc biệt, Luật quy định rất rõ các hành vi bị cấm. Tuy nhiên theo điều tra của các cơ quan chức năng thì tỉ lệ đưa hối lộ cho cán bộ, công chức thanh tra còn khá cao; tình trạng chấp hành pháp luật về thanh tra của các doanh nghiệp còn hạn chế.


Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Trường chủ trì hội nghị. Ảnh: TK


Phía Cơ quan Thanh tra, kiểm tra cũng chưa thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục, quán triệt pháp luật về thanh tra, kiểm tra cho doanh nghiệp trong khi doanh nghiệp còn hạn chế am hiểu về mặt này.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh phát triển, trong những năm qua Thanh tra tỉnh đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp  như đổi mới công tác xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm nhiều phiền hà cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình và phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp thấy hoạt động thanh tra nói chung và hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, còn những vụ việc gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp; sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ; thời gian thanh tra kéo dài; nội dung thanh tra chưa rõ ràng có khi vượt ra ngoài thẩm quyền quản lý; chậm ban hành kết luận thanh tra, chưa làm rõ dấu hiệu vi phạm, kiến nghị xử lý chưa cụ thể…

Xuất phát từ yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình, Thanh tra tỉnh và HHDN tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra và ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 bên.

Phó Chánh Thanh tỉnh Lê Huy Hoàng báo cáo trao đổi tình hình thực hiện công tác thanh tra giai đoạn 2016-2018


Cũng tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tỉnh Lê Huy Hoàng đã báo cáo trao đổi tình hình thực hiện công tác thanh tra giai đoạn 2016-2018.

Trong giai đoạn này, việc triển khai các cuộc thanh tra bảo đảm theo kế hoạch được duyệt, nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực; hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội đang quan tâm.

Mối quan hệ giữa Thanh tra tỉnh và các ngành chức năng, các địa phương và doanh nghiệp ngày càng rõ nét và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó các ngành, các cấp đã chú trọng hơn trong thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện tốt các chính sách xã hội nên đã góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, giai đoạn này còn tồn tại một số tồn tại, hạn chế như tình trạng một số ít doanh nghiệp ở một số cuộc thanh tra chưa có sự phối hợp chặt chẽ, việc chấp hành các kết luận, kiến nghị, hoặc quyết định xử lý sau thanh tra còn để kéo dài. Công tác phòng chống tham nhũng chưa được các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm đầy đủ; việc tiếp nhận thông tin hai chiều từ các tổ chức, cá nhân nhất là doanh nghiệp còn hạn chế, đặc biệt là trong xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra và phản ánh các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ.


Ông Nguyễn Trung Nguyên - Phó Chủ tịch HHDN tỉnh báo cáo tình hình trao đổi thanh tra, kiểm tra 


Hội nghị cũng nghe ông Nguyễn Trung Nguyên - Phó Chủ tịch HHDN tỉnh báo cáo tình hình trao đổi thanh tra, kiểm tra và những đề xuất, kiến nghị của HHDN.

Báo cáo cho thấy thời gian qua, HHDN đã phối hợp với Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra chồng chéo, như: Phối hợp với Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh làm việc với Kiểm toán Nhà nước kiểm toán các công trình xây dựng đã có kết luận thanh tra, kiểm toán nhưng vẫn cho vào danh mục kiểm toán…; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến những cơ chế chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt để triển khai thực hiện, tránh tình trạng làm sai, làm trái quy định.

Những tồn tại, vướng mắc HHDN nêu trong báo cáo như các doanh nghiệp bị thường xuyên kiểm tra; công tác thanh tra, kiểm tra chồng chéo còn diễn ra, nhiều đoàn kiểm tra có nội dung trùng lặp nhau; nhiều doanh nghiệp phản ánh phải tiếp nhiều đoàn thanh tra trong một năm, nhất là các doanh nghiệp khai thác đá…

HHDN tỉnh Hòa Bình cũng đề xuất, kiến nghị các cơ quan Nhà nước nghiên cứu, rà soát, cắt giảm những điều kiện không cần thiết về các quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính; công khai, minh bạch hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp; kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải được thông báo trước đến các doanh nghiệp; kế hoạch thanh tra, kiểm toán hàng năm của các cơ quan Trung ương và địa phương không bị chồng chéo, trùng lặp và phải kế thừa kết quả của nhau…

Sôi nổi nhất là phần thảo luận giữa cơ quan Thanh tra tỉnh và thành viên của HHND đại diện cho các doanh nghiệp ở các huyện, thành phố, khu vực, lĩnh vực. 

Các ý kiến xoay quanh các nội dung liên quan đến sự chồng chéo, trùng lặp nội dung thanh tra tại doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khai thác đá, doanh nghiệp gỗ. Sự khó khăn của các doanh nghiệp khai thác đá khi tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị đình chỉ khai thác, dẫn đến máy móc bị bỏ không, hỏng hóc, công nhân không có việc làm, dẫn đến sự thiếu hụt mặt hàng đá trên địa bàn. 

Doanh nghiệp xây dựng kêu gặp khó khăn khi cơ quan thanh tra thanh tra việc áp đơn giá đầu vật liệu đầu vào….


Phó Chánh Thanh tra Phạm Tiến Dũng thông qua toàn văn Quy chế phối hợp


Quy chế phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, kiến nghị, phản ánh về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giữa Thanh tra tỉnh và HHDN được Phó Chánh Thanh tra Phạm Tiến Dũng trình bày gồm 4 chương, 14 điều.

Nội dung phối hợp, tập trung chủ yếu vào việc trao đổi, cung cấp thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh về các chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng liên quan đến doanh nghiệp. Phối hợp xử lý và thông báo công khai kết quả xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra; giải đáp những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền của thanh tra. 

Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư về các hành vi nhũng nhiễu, gây phần hà của cán bộ, viên chức, công chức khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại và phòng, chống tham nhũng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Hình thức tiếp nhận các thông tin phối hợp thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo đột xuất để tiếp nhận thông tin khi một trong hai bên có yêu cầu; các hình thức tiếp nhận thông tin qua website và điện thoại đường dây nóng của Thanh tra tỉnh Hòa Bình và một số hình thức khác.

Quang cảnh hội nghị


Sau thời gian thảo luận, đóng góp xây dựng quy chế, Chánh Thanh tra Hòa Bình và Chủ tịch HHDN tỉnh đại diên hai bên ký Quy chế phối hợp. 

Chánh Thanh tra cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, hứa sẽ xử lý ngay những vướng mắc trong phạm vi chức năng, quyền hạn, đồng thời tập hợp những ý kiến nêu những khó khăn, bất cập của doanh nghiệp... trình UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Trần Kiên