Trong quý I/2019, Viện CL&KHTT đã triển khai 5 đề tài khoa học cấp bộ 2019 - 2020; 9 đề tài cấp cơ sở 2019. Các đề tài triển khai việc ký hợp đồng với các chuyên gia thực hiện các nội dung nghiên cứu và đang làm thủ tục tạm ứng kinh phí lần 1.

Cũng trong quý I/2019, Viện CL&KHTT hoàn thành việc in sách “Xây dựng và thực hiện liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ tại Việt Nam hiện nay”. 

Bên cạnh đó, đã đặt viết 13 bài nghiên cứu để đăng tải trên trang tin điện tử của đơn vị; thực hiện nhiều tin bài về các hoạt động của ngành; cập nhập và khai thác các tin bài có nội dung liên quan đến hoạt động của ngành Thanh tra từ các trang tin chính thống khác.

Đồng thời, cập nhật các văn bản pháp luật của ngành về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; các văn bản pháp luật khác có liên quan định kỳ theo tuần, tháng, bảo đảm việc đăng tải được đầy đủ và kịp thời. 

Bên cạnh đó, thực hiện giải đáp 10 câu hỏi pháp luật của bạn đọc đối với các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và một số lĩnh vực khác.

Về công tác xây dựng thể chế, Viện CL&KHTT xây dựng Đề án trình Chính phủ Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước.

Trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ Kế hoạch xây dựng Đề án và văn bản của Thanh tra Chính phủ gửi các bộ, ngành đề nghị cử người tham gia Ban soạn thảo Tổ biên tập Đề án; xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí chi tiết của Viện CL&KHTT trong xây dựng Đề án.

Có thể nói, Viện CL&KHTT đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai kế hoạch công tác quý I/2019 ngay từ những ngày đầu nhằm đảm bảo tiến độ đề ra; việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được lập kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể đến từng cán bộ trong đơn vị nhằm tạo sự chủ động, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Về cơ bản, các mặt công tác trong quý I/2019 đã triển khai theo đúng kế hoạch, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nhận định: Viện CL&KHTT là đơn vị nghiên cứu khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược, chính sách và công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; giúp Tổng Thanh tra tổ chức quản lý công tác khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra, góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra.

“Để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng đề ra, Viện phải xác định rõ, chiến lược gắn với thực tiễn, không có thực tiễn thì không thể tồn tại được. Đặc biệt, cần loại trừ việc vừa đá bóng vừa thổi còi để công tác nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao hơn”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nhấn mạnh.

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Viện CL&KHTT rà lại tiến độ các đề tài cấp cơ sở để phân bổ hợp lý. 

Hiện nay, toàn ngành Thanh tra cần nghiên cứu xây dựng lại giáo trình, khung bài giảng để hiện đại hơn. Thông qua việc nghiên cứu khoa học, Phó Tổng Thanh tra mong muốn, trong tương lai gần, Viện CL&KHTT hợp tác cùng Trường Cán bộ Thanh tra xây dựng chiến lược cho toàn ngành Thanh tra để phù hợp và thích nghi với thực tiễn.

Phó Tổng Thanh tra cũng lưu ý, lãnh đạo của Viện, các cá nhân cụ thể trong đơn vị cần nắm được thế mạnh, điểm yếu của mình để thay đổi, phát huy tạo sự khác biệt. “Muốn làm được điều này, trước hết, chúng ta cần thay đổi con người, thay đổi về tư duy, về nhận thức, chuyển đổi môi trường công tác cũng là cách để kích thích sự sáng tạo của mỗi cá nhân”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh khẳng định.

Tiếp thu ý kiến của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh tại buổi làm việc, tân Viện trưởng Viện CL&KHTT Nguyễn Quốc Văn thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Viện khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thực hiện những công việc cụ thể đang làm và sẽ làm của đơn vị. 

“Qua buổi làm việc hôm nay, lãnh đạo Viện sẽ ngồi lại, nghiêm túc suy nghĩ, tiếp thu đầy đủ chi tiết những điều mà Phó Tổng Thanh tra chia sẻ, gợi mở để hoàn thành tốt nhất các công việc mà lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao phó”, ông Nguyễn Quốc Văn cho hay.

B.Anh