Kết quả các đợt thanh tra theo kế hoạch và đột xuất được Thanh tra Sở triển khai tại 61 cơ sở, qua thanh tra phát hiện: 03 cơ sở vi phạm về an toàn bức xạ; 03 cơ sở vi phạm về công bố tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất kinh doanh đồ chơi trẻ em, dây cáp điện và giấy vệ sinh; 01 cột bơm xăng Ron 92 vi phạm về đo lường; 02 cân ô tô và 01 đồng hồ áp suất vi phạm về đo lường phương tiện đo; 06 cơ sở vi phạm về ghi nhãn hàng hóa và 02 cơ sở không công bố số hiệu tiêu chuẩn áp dụng trên sản phẩm theo đúng quy định.

Đặc biệt, đợt thanh tra diện rộng chuyên đề về khí dầu mỏ hóa lỏng và xăng dầu được Thanh tra Sở chú trọng triển khai tại 77 cơ sở kinh doanh (65 cơ sở kinh doanh xăng, dầu và 12 cơ sở kinh doanh gas). Qua lấy 25 mẫu xăng, dầu để kiểm tra về trị số octan, hàm lượng S, hàm lượng O2, chỉ số xetan và thực hiện kiểm tra 252 cột đo cột đo xăng dầu của 65 cơ sở. Phát hiện 04 cơ sở vi phạm về chất lượng xăng, dầu; 08 cơ sở không trang bị bình đong dung tích 01 L, 02L, 05L và 10 L theo đúng quy định và 03 cột bơm xăng vi phạm về đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Với các lỗi vi phạm trên, Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở và truy thu từ nguồn thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 151 triệu đồng.
 
Minh Hương