Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra Bộ tại các sở GTVT: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và một số CSĐTLX thuộc các địa phương trên, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã chỉ đạo: Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra việc chấp hành đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe ôtô trong thời gian 3 tháng đối với Trung tâm dạy nghề GTVT Thành Nam thuộc Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Nam tỉnh Ninh Bình; hoàn thành đổi mới giáo trình đào tạo các môn học lái xe ô tô và mô tô; tập huấn nghiệp vụ quản lý đào tạo đối với các sở GTVT, các CSĐTLX.
 
Đối với các sở GTVT, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với các CSĐTLX để bảo đảm chất lượng đào tạo; bảo đảm đủ số lần kiểm tra, chất lượng kiểm tra theo quy định. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền những vi phạm của các CSĐTLX trong quá trình đào tạo. 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Bộ GTVT trong quý I năm 2011.
 
Quỳnh Trang