Ông Tập Cận Bình, đồng thời là Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước này, đã có chỉ đạo nêu trên trong khi phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ hai của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) khóa XX, diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 9 - 11/1/2023.

Nhấn mạnh diễn biến của cuộc chiến chống tham nhũng vẫn còn cam go và phức tạp, ông Tập nói rằng, phải nỗ lực điều tra và xử lý tham nhũng liên quan đến cả yếu tố chính trị và kinh tế, đồng thời kiên quyết ngăn chặn các quan chức lãnh đạo trong hành động nhân danh bất kỳ nhóm lợi ích hay nhóm quyền lực nào.

Ông kêu gọi ngăn chặn sự thông đồng giữa các quan chức với doanh nhân, ngăn chặn những hành vi sai trái đó phá hoại hệ thống chính trị hoặc phát triển kinh tế.

Ông nói thêm rằng, các luật và quy định trừng phạt hành vi hối lộ cần được cải thiện hơn nữa.

Theo China Daily, kể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII vào năm 2012, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản nước này đã không ngừng nỗ lực cải thiện tư cách đạo đức của các đảng viên, duy trì sự liêm chính và chống tham nhũng với lòng dũng cảm cùng quyết tâm chưa từng có.

Tân Hoa xã đưa tin, những chiến dịch chống tham nhũng lớn đã mang lại kết quả là khoảng 81.000 người tự nguyện đầu hàng các cơ quan kiểm tra và giám sát kỷ luật trong 5 năm qua.

Phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX vào tháng 10 năm 2022, ông Tập nhấn mạnh, "phải luôn cảnh giác và quyết tâm giải quyết những thách thức đặc biệt" mà Đảng phải đối mặt, "để duy trì sự ủng hộ của người dân và củng cố vị trí với tư cách là đảng cầm quyền lâu dài".

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng sau khi Đại hội XX bế mạc, hơn 10 quan chức bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật đã ra đầu thú.

Tại phiên họp quan trọng của CCDI, ông Tập nhấn mạnh rằng, việc thực hiện quyền tự quản đầy đủ và nghiêm ngặt trong Đảng là một vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự cầm quyền lâu dài của Đảng đối với đất nước, sự ổn định lâu dài của quốc gia và hạnh phúc của người dân.

Ông kêu gọi những nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu chiến lược, đó là để các quan chức không dám, không thể và không muốn tham nhũng.

Ông nói thêm, phải tiến hành giám sát chính trị mạnh mẽ để đảm bảo các quyết định và chính sách được đưa ra tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX được thực hiện một cách chính xác.

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi nỗ lực liên tục để thực hiện Quy định Tám điểm về cải thiện hành vi, lần đầu tiên được công bố vào tháng 12/2012, nhằm vào chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa khoái lạc và sự xa hoa, đồng thời tìm cách kiềm chế quan điểm và hành vi tìm kiếm đặc quyền.

Để cải thiện hành vi trong Đảng, ông Tập cho biết, cần thực hiện những nỗ lực nhất quán và bền vững để xác định các vấn đề cụ thể đối với các khu vực, lĩnh vực và khoảng thời gian nhất định, đồng thời nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề mang tính phổ biến và lặp đi lặp lại.

Bên cạnh đó, việc giải quyết chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa quan liêu cần được chú trọng hơn như một nhiệm vụ quan trọng trong việc cải thiện hành vi trong Đảng.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt kỷ luật Đảng và kêu gọi các cán bộ đảng viên tuân thủ Điều lệ Đảng.

Trong khi khẳng định sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với công tác chống tham nhũng, ông Tập cũng kêu gọi các cơ quan kiểm tra và giám sát kỷ luật đảm nhận trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc chiến chống tham nhũng cam go, lâu dài.

Ngọc Anh