Tại kỳ họp diễn ra từ ngày 4-11/3 này, ông Vương Hỗ Ninh (Wang Huning) đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp khóa XIV.

Ngoài ra, tổng cộng có 23 người được bầu làm Phó Chủ tịch Chính Hiệp.

Ông Vương Đông Phong (Wang Dongfeng) được bầu làm Tổng Thư ký Chính Hiệp.

Mỗi năm một lần, hơn 2.000 đại biểu Chính Hiệp, những người đại diện cho các đảng phái, các đoàn thể tổ chức xã hội, các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc lại tập trung về thủ đô Bắc Kinh để đóng góp ý kiến cho sự kiện quan trọng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Các thành viên của Chính Hiệp Toàn quốc khóa XIV thuộc 34 nhóm và tất cả đều nằm trong số 56 nhóm sắc tộc của Trung Quốc. Các đại biểu mang tính đại diện rộng rãi với cấu trúc thành phần bao gồm những cá nhân nổi bật từ mọi tầng lớp xã hội Trung Quốc./.


Phương Hồ