Ngày 29/8, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Tham vấn quốc gia về đánh giá triển khai Kế hoạch công tác Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn III tại Việt Nam.

Đây là hoạt động do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai các dự án trong khuôn khổ Kế hoạch công tác IAI giai đoạn III (2016-2020) dựa trên kết quả thực tế tại Việt Nam, xác định những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai và mức độ tác động của các dự án, qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Kế hoạch công tác IAI hiện tại và tương lai.

Tham dự Tham vấn gồm có đại diện Ban Thư ký ASEAN, các chuyên gia tư vấn quốc tế và đại diện các bộ, cơ quan, đơn vị tham gia hợp tác ASEAN nói chung và triển khai các dự án IAI tại Việt Nam nói riêng.

Trong phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Thảo, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao ý nghĩa của cuộc họp tham vấn; khẳng định tầm quan trọng chiến lược của việc thu hẹp khoảng cách phát triển đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; nhắc lại mục tiêu của IAI là thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong ASEAN, nhằm tăng cường hội nhập và thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các chương trình hợp tác phát triển, hỗ trợ kỹ thuật dành cho 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Ông Nguyễn Văn Thảo khẳng định, là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, Việt Nam đã tham gia và có những đóng góp quan trọng, tích cực trong việc xây dựng và triển khai các dự án IAI.

Ông Nguyễn Văn Thảo bày tỏ cảm ơn các cam kết và sự ủng hộ quan trọng của các nước ASEAN-6 và các đối tác của ASEAN dành cho Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar; đánh giá cao sự tham gia tích cực và đóng góp quan trọng của các bộ, cơ quan của Việt Nam vào tiến trình triển khai các dự án IAI.

Cuộc tham vấn lần này là dịp để các bộ, cơ quan của Việt Nam trao đổi về các kết quả đạt được, đánh giá những khó khăn và thách thức, qua đó đề xuất các khuyến nghị phù hợp cho việc xây dựng và triển khai hiệu quả hơn nữa các dự án IAI trong thời gian tới, hướng tới xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, phát triển đồng đều, một cộng đồng ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm./.

Theo TTXVN/Vietnam+