Sắc lệnh được ban hành nhằm tăng cường các hình phạt cho tội phạm tham nhũng. Theo đó, những người bị kết án tham nhũng không đủ điều kiện để được tạm tha hoặc giảm nhẹ mức phạt.
 
Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Belarus Syarhey Zadziran nói với BelTA (Cơ quan thông tấn quốc gia Cộng hòa Belarus) rằng, sắc lệnh mới sẽ có vai trò phòng ngừa tội phạm tham nhũng nghiêm trọng.
 
Nội dung của sắc lệnh quy định 10 điều cụ thể của Bộ luật Hình sự, sẽ được áp dụng cho các tội phạm tham nhũng.
 
Các hành vi pháp lý được quy định trong sắc lệnh sẽ có hiệu lực ngay sau khi công bố chính thức. Đồng thời, Chính phủ phải bảo đảm xây dựng dự thảo luật đồng bộ với việc sửa đổi Bộ luật Hình sự trong các phần có liên quan.

Ngọc Anh