Hội đồng đã được chuẩn y ngày 24/9 vừa qua, sẽ có quyền đánh giá thông tin từ bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi Ủy ban Quốc tế của Liên hợp quốc về chống sự miễn trừ trừng phạt tại Guatemala (CICIG).

Hội đồng có thể đệ đơn khiếu nại, xem xét tài chính của CICIG và yêu cầu thông tin cá nhân từ những người làm việc trong Ủy ban.

CICIG đã ngừng công việc vào đầu tháng này, sau khi Tổng thống Jimmy Morales từ chối gia hạn. Các nhà hoạt động và một số thẩm phán đã bày tỏ lo ngại rằng, Chính phủ sẽ tìm cách hình sự hóa công việc của họ. 12 năm qua, CICIG đã điều tra và đưa ra truy tố, kết án hàng trăm người.

Đề xuất được đưa ra vào phiên họp Quốc hội ngày 24/9, nằm ngoài chương trình nghị sự trong ngày.

Ngọc Anh