Theo nguồn tin chính thức từ NAB, Cơ quan Giám sát chống tham nhũng đã bắt giữ 570 nghi phạm và chuyển 610 hồ sơ tới các Tòa án Trách nhiệm Giải trình khác nhau (hiện các cấp tòa đang xét xử).

Cũng theo NAB, tỷ lệ kết án của NAB ở mức 70,8% trong năm 2018, cao nhất so với hiệu suất của các tổ chức chống tham nhũng.

Ngọc Anh