Theo báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng trong y tế là nguyên nhân gây ra cái chết của khoảng 140.000 trẻ em mỗi năm và kìm hãm cuộc chiến chống lại một số bệnh nguy hiểm nhất thế giới.

Các dạng tham nhũng đáng chú ý bao gồm: Vắng mặt tại nơi làm việc, thanh toán không chính thức từ người bệnh, trộm cắp vật tư y tế và tham ô, cung cấp dịch vụ (ngoài) và tác động vào hệ thống dữ liệu.

Bà Rachel Cooper, Giám đốc Sáng kiến Y tế của Tổ chức minh bạch Quốc tế (TIHI) cho biết, để đạt được mục tiêu bao phủ y tế toàn cầu, các bên liên quan cần cởi mở để có những cuộc thảo luận thẳng thắn về vấn đề tham nhũng, cách xử lý và những giải pháp tiềm năng.

“Tham nhũng trong chăm sóc sức khỏe đã bị cho qua, một phần bởi đây là một vấn đề nhạy cảm và một phần bởi chúng ta thiếu các bằng chứng về quy mô, phạm vi của nó”, bà Rachel Cooper nói, đồng thời nhấn mạnh, tham nhũng cần phải được thừa nhận, xác định và đo lường.

“Mục tiêu chính của chúng ta khi đưa ra các báo cáo là để đưa vấn đề tham nhũng trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vào trong chương trình nghị sự, xây dựng một mạng lưới và những quốc gia đồng minh xung quanh cần xây dựng nhận thức về vấn đề này”, Giám đốc TIHI nói thệm.

Cũng theo bà Rachel Cooper, để xóa bỏ tham nhũng trong ngành y tế, hành động của các nhà hoạch định chính sách là chưa đủ. Cần có cơ chế giám sát mạnh mẽ hơn và trách nhiệm giải trình lớn hơn trong chính hệ thống y tế.

Cần quan tâm tài trợ cho các nghiên cứu về tham nhũng trong chăm sóc sức khỏe để giải quyết những lỗ hổng về bằng chứng; Tái thiết hệ thống y tế để giảm thiểu động cơ và cơ hội tham nhũng; Ưu tiên việc kiềm chế các hình thức tham nhũng nguy hiểm nhất…

Trong cuộc chiến chống tham nhũng ngành y tế, có vai trò quan trọng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế - tổ chức phi chính phủ chống tham nhũng, giải quyết những rủi ro tham nhũng và các dạng thức tham nhũng thông qua mạng lưới đại diện ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Và Sáng kiến Y tế của Tổ chức Minh bạch Quốc tế ra đời là để cải thiện chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe toàn cầu vì lợi ích của tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi. Để đạt được điều này, TIHI chú trọng mục tiêu giảm tham nhũng, thúc đẩy tính minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Ngọc Anh