Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu - khu vực Mỹ Latin và vùng Caribbean được TI công bố mới đây cho thấy, trong 18 quốc gia được khảo sát, cứ 5 người thì có 1 người bị tống tình hoặc biết ai đó bị yêu cầu hối lộ tình dục khi tiếp cận các dịch vụ công.

70% số người được hỏi nghĩ rằng, việc tống tình đôi khi xảy ra. Chỉ 8% cho rằng, nó không bao giờ xảy ra.

Khảo sát cũng chỉ ra, phụ nữ là giới nhiều khả năng phải đưa hối lộ cho các dịch vụ y tế và giáo dục (trường công).

Bà Delia Ferreira Rubio, Chủ tịch TI cho biết: “Thực tế là phụ nữ bị ảnh hưởng bởi tham nhũng nhiều hơn (so với nam giới - PV)… Nhưng chúng ta cũng biết rằng, khi họ hợp sức cùng nhau đòi hỏi phải có sự thay đổi, họ có thể truyền cảm hứng để biến đó trở thành một phong trào mang tính toàn bộ”.

Còn theo bà Maria-Noel Vaeza, Giám đốc Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc khu vực Mỹ Latin và vùng Caribbean: “Phụ nữ Liên hợp quốc đang đầu tư vào việc đưa ra các bằng chứng về tác động của tham nhũng đối với phụ nữ như một phương tiện hỗ trợ các quốc gia xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách công chống tham nhũng nhằm củng cố thể chế và nền dân chủ… Kể từ năm 2018, sự hợp tác của chúng tôi với TI và Chương trình EUROsociAL+ đã cho phép phân tích các khía cạnh liên quan đến giới tính trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Mỹ Latin”.

Edie Josué Cux García, Chủ tịch của Acción Ciudadana (TI Guatemala), cho biết, “với mức độ lan truyền như dịch bệnh của bạo lực trên cơ sở giới tính, không có gì ngạc nhiên khi Guatemala có tỷ lệ tống tình cao nhất trong khu vực. Chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa để bảo đảm phụ nữ và trẻ em gái không còn tiếp tục phải chịu đựng các hình thức tham nhũng kinh khủng này. Chúng ta phải có cách tiếp cận không khoan nhượng đối với những quan chức nhà nước lạm dụng quyền lực của mình theo cách này”.

Theo TI, các vấn đề về giới nên được lồng ghép trong suốt các hoạt động chống tham nhũng. Ví dụ như, bằng cách tạo ra các kênh thông báo nhạy cảm về giới an toàn cho người tố giác. Dữ liệu phân tách giới tính với tham nhũng nên được thu thập và công bố một cách dễ tiếp cận.

Bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện luật pháp để giải quyết các trường hợp tống tình, đòi hối lộ tình dục; hỗ trợ phụ nữ tham gia vào các vị trí trong khu vực công và lĩnh vực chính trị; tính đến phụ nữ trong việc ra các quyết định chống tham nhũng… TI kêu gọi các Chính phủ trên khắp Mỹ Latin và vùng Caribbean nên thực hiện và báo cáo về tiến trình thực hiện các khía cạnh cụ thể về giới của Cam kết Lima về chống tham nhũng, được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 8, tổ chức hồi tháng 4/2018, tại Peru. Theo Cam kết, các nước nhất trí thiết lập cơ chế phối hợp chống tham nhũng, hướng tới một khu vực dân chủ, phát triển bền vững.

Trong sự hợp tác hành động để giải quyết triệt để các hình thức tham nhũng giới tính, TI, thông qua các đại diện tại hơn 100 quốc gia và Ban Thư ký Quốc tế tại Berlin (Đức), đóng vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống tham nhũng. Điều này đã được thực hiện trong suốt 25 năm qua.

Còn Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) là một thực thể Liên hợp quốc bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2011 vì sự xóa bỏ phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái; trao quyền cho phụ nữ. Đây là một tổ chức hàng đầu thế giới dành cho phụ nữ và trẻ em gái, được thành lập để đẩy nhanh tiến độ đáp ứng các nhu cầu của họ trên phạm vi toàn thế giới.

Hoài Phương