Ông Najib được phong tước hiệu nói trên vào năm 2005, trong khi vợ ông được sắc phong tước hiệu vào năm 2006.

Do ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Anh, tước hiệu rất được coi trọng tại Malaysia. 

Trong hệ thống tước hiệu cấp liên bang tại nước này, tước hiệu Tun đứng đầu, được dành cho những người có những đóng góp kiệt xuất, sau đó đến Tan Sri và Datuk./.

Theo Vietnam+