Bộ trưởng Malik đưa ra thông báo này sau khi tuyên bố “Chương trình 100 ngày” của Bộ.

"Chính phủ sẽ không tha cho bất cứ ai nếu bị phát hiện liên quan tham nhũng", ông Malik nói.

Thư ký Cơ quan Dịch vụ Y tế, Giáo dục Sức khỏe và Cơ quan Phúc lợi Gia đình sẽ tới các tổ chức ở cấp bộ phận để theo dõi hoạt động của họ.

Ông Malik cho biết, Bộ sẽ có một kế hoạch hành động chống tham nhũng theo tuyên ngôn bầu cử của Đảng cầm quyền.

Ngọc Anh