Thư ký ACC Dilwar Bakth, trong một bức thư gửi Thư ký của Chính phủ cho biết, các cáo buộc về sự bất thường và tham nhũng xuất hiện trong việc mua sắm theo các Yêu cầu Y tế và Phẫu thuật (MSR), máy móc hạng nặng và các vật tư y tế khác cho các trường cao đẳng, học viện y dược và các bệnh viện.
 
13 nhà cung cấp bao gồm: Rahman Trade International, Anik Traders, Ahmed Enterprize, Manila Medicine, SK Traders, MH Pharma, Ovi Drugs, Albira Pharmacy, SM Traders, Mercantile Trade International, Bengal Scientific and Surgical, Universal Trade Corporation, ASL and Blair Aviation.
 
Cuộc điều tra chỉ ra, một nhóm quan chức và nhân viên thiếu trung thực của các cơ quan, tổ chức y tế đã mua MSR, máy móc hạng nặng và các vật tư y tế nhiều lần với giá cao hơn giá thị trường; hoặc có những trường hợp nhận tiền mà không cung cấp hàng hóa.

Ngọc Anh