Theo quyết định, UBND tỉnh Đắk Nông giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo đúng quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm chấp hành nội dung kế hoạch này và quyết định xác minh tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Kịp thời ngăn ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm, khuyết điểm trong kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai.

Bên cạnh đó, việc xác minh tài sản, thu nhập phải tuân thủ trình tự thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo công khai, khách quan, trung thực. Trong đó, trọng tâm là xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực, khâu, các công việc nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Các cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, tài chính ngân sách, quản lý vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp…

Đối tượng được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tỉnh Đắk Nông tại 8/46 cơ quan, đơn vị gồm: UBND huyện Đắk R’lấp, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trường Cao đẳng cộng đồng Đắk Nông, Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đại Thành. Tại mỗi đợn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm, trừ những trường hợp cán bộ, công chức do cấp ủy quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ của Đảng.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Thanh tra tỉnh Đắk Nông tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập tại 8 cơ quan, đơn vị nói trên. Đồng thời, mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chứng kiến việc bốc thăm.

Vũ Linh