Trong chuyến thăm và làm việc với Ủy ban, Thủ tướng Bishr Khasawneh cho biết, IACC là một cơ quan quan trọng của hệ thống đã được nêu rõ trong Thư chỉ định của Hoàng gia. Trong đó chỉ ra rằng, bản chất của công lý và bình đẳng nằm ở việc thúc đẩy pháp quyền và các giá trị của minh bạch, trách nhiệm giải trình, để cuối cùng cung cấp sự đảm bảo rằng, công quỹ được bảo vệ khỏi bị xâm phạm.

Thủ tướng Khasawneh nhấn mạnh cam kết của Chính phủ đối với sự độc lập của Ủy ban và sự hỗ trợ đối với hệ thống công nhằm mục tiêu chống tham nhũng cũng như thúc đẩy các giá trị liêm chính trong xã hội Jordan. Đồng thời, nhấn mạnh sự sẵn sàng hợp tác với IACC để thu hẹp một số lỗ hổng trong luật pháp có thể cho phép các hành vi tham nhũng hoặc các hoạt động lãng phí công quỹ.

Chủ tịch IACC Muhannad Hijazi bày tỏ, chuyến thăm của Thủ tướng Bishr Khasawneh cho thấy rõ cam kết của Chính phủ trong việc tăng cường vai trò của Ủy ban đối với chống tham nhũng theo Chỉ thị của Quốc vương Abdullah II.

Ông Muhannad Hijazi cho biết, Ủy ban được giao nhiệm vụ củng cố hệ thống liêm chính quốc gia, quản trị tốt và ngăn chặn mọi hình thức tham nhũng; đồng thời, chỉ ra rằng, một chiến lược mới sẽ được đưa ra trong vòng 1 tháng kể từ hiện tại để đánh giá lại các tiêu chuẩn liêm chính quốc gia.

Phát biểu về việc sửa đổi luật của Ủy ban, ông Hijazi cho biết, dự thảo luật này bao gồm các điều khoản hình sự hóa tiền chính trị (mua phiếu bầu), rửa tiền do tội phạm tham nhũng, ngoài việc trao cho Ủy ban quyền giải quyết.

Về những kết quả IACC đã làm được, ông Hijazi cho biết, năm 2019, Ủy ban đã thu hồi được 151 triệu JD. IACC cũng đã điều tra 948 vụ, trong đó 277 vụ đã được chuyển cho Cơ quan Công tố, còn 171 vụ vẫn đang được xử lý. 500 vụ còn lại đã được bảo lưu do các khiếu nại mang tính cố ý gây hại, hoặc thiếu quyền tài phán đối tượng hay đã được khắc phục.

Cũng theo ông Hijazi, năm 2020, số vụ việc hiện đã lên tới 1.289 vụ, trong đó có 150 vụ đã chuyển đến Cơ quan Công tố, 793 vụ đang xử lý, còn 346 vụ được bảo lưu.

Ngọc Anh