Theo đó, trong năm 2021 qua hoạt động thanh tra, các cơ quan thanh tra, kiểm tra đã phát hiện dấu hiệu vi phạm về tham nhũng và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 3 vụ.

Cụ thể, thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng tại UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng, Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, phát hiện có dấu hiệu sai phạm về tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) tại UBND xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, phát hiện vi phạm, đã thu hồi số tiền 39.303.825 đồng; kiểm tra Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Hữu Lũng về kiểm soát đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên, công tác an toàn kho quỹ thuộc niên độ ngân sách 2019, đã phát hiện hành vi vi phạm trong việc chiếm đoạt tiền ngân sách của UBND xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, KBNN tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đề điều tra.

Ngoài ra, từ việc tiếp nhận và giải quyết đơn tố cáo của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chi Lăng cũng đã khởi tố 1 vụ án/1 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bàn giao hồ sơ vụ án đến Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực I, Quân khu I, Bộ Quốc phòng để điều tra, giải quyết theo quy định.

Cùng năm, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ, công chức vi phạm các quy định của Luật PCTN.

Cụ thể, thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Thành Trung, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn, về hành vi vi phạm trong thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nông Ngọc Tân - Kế toán Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trịnh Văn Trí, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Văn Lãng về hành vi vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đặng Ngọc Linh giáo viên Trường THPT Tân Thành, về hành vi vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác.

Bên cạnh việc xử lý các hành vi tham nhũng, thì vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng cũng đạt được kết quả tích cực, khi cơ quan chức năng tỉnh phát hiện được 9.700.865.744 đồng số tiền, tài sản tham nhũng và đã thu hồi được 9.531.749.303 đồng, chỉ còn 169.116.441 đồng số tiền tham nhũng còn phải thu hồi trong năm qua.

Tuy nhiên, việc thi hành thu hồi tài sản các vụ án hình sự về tham nhũng còn gặp khó khăn do số tiền phải thu hồi lớn nhưng qua xác minh, phân loại chủ yếu thuộc trường hợp không có điều kiện thi hành. Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về kê biên tài sản trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử nên đối tượng phạm tội dễ lợi dụng để tẩu tán tài sản trước khi xét xử, thi hành án.

Trong thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sẽ tiếp chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về PCTN; tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở liêm chính, có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và kiểm tra giám sát, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

Đặc biệt, sẽ tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.
Chính Bình