Cán bộ thanh tra phải tiên phong trong PCTN

Chia sẻ về công tác PCTN trong các cơ quan thanh tra Nhà nước tỉnh Bắc Ninh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Nhân Bình cho biết, những năm qua, lãnh đạo Thanh tra tỉnh coi việc thực hiện công tác PCTN trong lực lượng thanh tra là ưu tiên hàng đầu, và luôn nhấn mạnh mỗi cán bộ thanh tra phải là người tiên phong, gương mẫu trong công tác PCTN.

Để đạt mục tiêu đó, trong nội bộ cơ quan Thanh tra tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trọng tâm như: Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phụ trách theo địa bàn, lĩnh vực; nghiêm cấm cán bộ thanh tra nhận quà tặng dưới mọi hình thức, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết; công bố công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của đối tượng thanh tra; kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của các đoàn thanh tra, đoàn xác minh giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC)...

Đối với thanh tra các sở, huyện, hàng năm Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy định về tiếp dân, giải quyết KN, TC, PCTN và thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra…

Trong 7 năm qua, các cơ quan thanh tra Nhà nước trong tỉnh đã ban hành 613 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCTN trong các cơ quan thanh tra. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong đấu tranh, phòng, chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực của mỗi cán bộ thanh tra khi thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Đối với vấn đề vi phạm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm Chỉ thị 769 của Tổng Thanh tra, Thanh tra tỉnh đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch phòng, chống “tham những vặt” trên địa bàn tỉnh.

Không phát hiện cán bộ tặng quà, nhận quà trái quy định

Để công tác PCTN trong lực lượng thanh tra đạt hiệu quả tốt, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan thanh tra Nhà nước tỉnh Bắc Ninh cũng đã tổ chức 252 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN cho 4.375 lượt cán bộ thanh tra; đến nay, 100% cán bộ thanh tra, cán bộ tiếp công dân từ tỉnh đến cơ sở đã được tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCTN.

Cùng với các giải pháp trên, Thanh tra tỉnh còn tiến hành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch và 31 cuộc về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra. Qua đó, không phát hiện cán bộ nào vi phạm.

Hàng năm, Thanh tra tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ thanh tra tặng quà, nhận quà trái quy định. Cho tới nay, chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm. Qua xác minh việc kê khai tài sản của 92 cán bộ, cũng không có cán bộ nào bị kết luận là kê khai tài sản không trung thực.

Đáng lưu ý, việc chuyển đổi vị trí công tác được Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, huyện quan tâm và áp dụng linh hoạt. Trong 7 năm qua, cơ quan Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 74 cán bộ thanh tra. Ngoài các trường hợp điều động, bổ nhiệm chéo, định kỳ Thanh tra tỉnh cũng tiến hành phân công lại địa bàn, lĩnh vực phụ trách giữa các phòng; qua đó, khắc phục được nguy cơ tham nhũng, tình trạng "ở lâu bén rễ", lợi ích nhóm…

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, những năm qua, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có sự chuyển biến tích cực, tình hình tham nhũng có xu hướng giảm; mức độ, tính chất của hành vi tham nhũng ít nghiêm trọng và gây thiệt hại về kinh tế thấp…

Chuyển cơ quan điều tra 10 vụ việc

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ năm 2013 đến nay, qua công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN, các cơ quan thanh tra Nhà nước trong tỉnh đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra 10 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến quản lý đất đai, thu chi tài chính.

Đến nay, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với 5 đối tượng và thu hồi 100% số tiền (hơn 778 triệu đồng) thiệt hại do các đối tượng gây ra. 

 

Thanh tra Chính phủ yêu cầu đánh giá thực trạng tham nhũng

Tháng 4/2020, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Ngọc Liêm đã ký văn bản gửi chánh thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, TP về việc tăng cường PCTN, tiêu cực trong ngành Thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục.

Theo TTCP, thời gian qua, nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã xảy ra ở cơ quan thanh tra Nhà nước cấp bộ, tỉnh (vụ việc Thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc, vụ việc cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa) gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra.

Cùng với đó, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng như chuẩn bị tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (năm 2013), TTCP tổ chức đánh giá thực trạng tình hình tham nhũng, tiêu cực trong ngành Thanh tra.

Đánh giá này nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp PCTN, đồng thời chuẩn bị báo cáo Thủ tướng, Quốc hội và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. 

Hải Hà