Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong thời gian từ năm 2018 - 2021, Lê Văn Khang với nhiệm vụ được giao là công chức địa chính thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định đã lạm dụng chức vụ của mình để nhận tiền của một số hộ dân trên địa bàn với cam kết giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân này.

Sau khi nhận tiền, Khang đã không làm gì để thực hiện cam kết đó, thậm chí qua công tác xác minh, một số thửa đất còn không đủ điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định Lê Văn Khang đã chiếm đoạt 227 triệu đồng của 2 hộ dân trên địa bàn.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này chiều 15/3/2023, tại thị trấn Quý Lộc, đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Yên Định công bố các quyết định về thi hành kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy thị trấn Quý Lộc và 3 cá nhân đã có sai phạm trong quản lý đất đai, tài chính ngân sách, thu tiền trái thẩm quyền.

Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã công bố Quyết định số 478-QĐ/HU thi hành kỷ luật tập thể Đảng ủy thị trấn Quý Lộc, nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2015 đến tháng 4/2019) bằng hình thức khiển trách vì đã buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo; UBND thị trấn Quý Lộc để xảy ra một số sai phạm trong lĩnh vực tài chính ngân sách, thu tiền đất trái thẩm quyền, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kết luận thanh tra, kiểm tra năm 2018.

Vi phạm của tập thể Đảng ủy thị trấn Quý Lộc giai đoạn 2015 đến tháng 4/2019 đã làm giảm uy tín của tổ chức Đảng.

Quyết định 479-QĐ/HU thi hành kỷ luật ông Trịnh Đình Thịnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thị trấn Quý Lộc, nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách.

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn giai đoạn 2015 đến tháng 4/2019, ông Thịnh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để địa phương xảy ra một số sai phạm trong lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý đất đai; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kết luận thanh tra, kiểm tra năm 2018; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền.

Quyết định 480-QĐ/HU thi hành kỷ luật ông Trịnh Đình Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Quý Lộc, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn từ năm 2015-2022, ông Khoa đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành UBND thị trấn để xảy ra sai phạm trong việc thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất trái thẩm quyền đối với 5 hộ dân, việc ký xác nhận vào giấy ủy quyền đấu giá đất của công chức địa chính với một số hộ dân sai về nội dung, trình tự, thủ tục; để 1 hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; thiếu quản lý để công chức địa chính vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Ông Trịnh Đình Khoa đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Vi phạm của ông Khoa là nghiêm trọng đã làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền.

Ngoài ra, UBKT Huyện ủy Yên Định còn công bố Quyết định số 62-QĐ/UBKTHU thi hành kỷ luật ông Nguyễn Minh Cương, đảng viên, chi bộ thôn Hành Chính, là công chức kế toán UBND thị trấn Yên Lâm (nguyên là công chức kế toán UBND thị trấn Quý Lộc) bằng hình thức cảnh cáo.

Trong thời gian là công chức kế toán UBND thị trấn Quý Lộc, giai đoạn 2014-2018, ông Cương đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn thực hiện 7 phiếu thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất của 5 hộ dân với số tiền 378.689.000 đồng trái thẩm quyền, vi phạm Luật Đất đai 2013.

Ông Cương đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả nghiêm trọng làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền.

Những sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, tài chính ở thị trấn Quý Lộc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Văn Thanh