Tham dự có đại diện Thanh tra Bộ Tài chính, Cục Kiểm tra nội bộ (Tổng cục Thuế) cùng các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế.

Để nghiên cứu, xây dựng Bộ Chỉ số và thí điểm đánh giá công tác PCTN đối với một số bộ, Tổng TTCP đã ban hành Kế hoạch số 1762-TTCP ngày 4/10/2021 và Quyết định số  607/QĐ-TTCP ngày 2/11/2021 thành lập Tổ Biên tập xây dựng Bộ Chỉ số  thí điểm đánh giá công tác PCTN năm 2021 đối với Bộ Tài chính (Tổ Biên tập).

Thực hiện nhiệm vụ, Tổ Biên tập đã có kế hoạch tiến hành khảo sát, làm việc trực tiếp với các đơn vị ttrực thuộc Bộ Tài chính để nghiên cứu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, thu thập các văn bản quản lý nhà nước đối với  lĩnh vực tài chính, thông tin về công tác PCTN và trao đổi về nội dung xây dựng Bộ Chỉ số.

Bộ Tài chính là một trong ba bộ được TTCP đưa vào thí điểm xây dựng Bộ Chỉ số thí điểm đánh giá công tác PCTN. Thực hiện kế hoạch này, Thanh tra Bộ Tài chính đã trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký phê duyệt và tổ chức các buổi làm việc giữa các đơn vị thuộc Bộ và Tổ Biên tập của TTCP.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, Tổ Biên tập của TTCP đề nghị Tổng cục Thuế cùng trao đổi để tổ khảo sát nắm rõ các thông tin về việc thực hiện Công văn số 356/C.IV-PII ngày 23/11/2021 của TTCP.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, thời gian qua, cùng với việc thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2156/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã ban hành các quy trình, quy chế về kiểm tra nội bộ, quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp; quy chế giải quyết đơn tố cáo; quy chế PCTN trong ngành; quy trình kiểm tra, thanh tra thuế; quy chế giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra thuế…

Đối với việc thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng theo Luật PCTN tại đơn vị đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về PCTN. Ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác PCTN…

Ông Phạm Ngọc Lai, Cục trưởng Cục Kiểm tra nội bộ (Tổng cục Thuế) cho biết, trong công tác PCTN, Tổng cục Thuế đã  hướng dẫn các đơn vị, đồng thời ban hành các quy định công tác PCTN, quy định về luân chuyển cán bộ, tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế, những người tiếp xúc trực tiếp với đối tượng nộp thuế…

Đáng lưu ý, hàng năm Thanh tra Tổng cục Thuế có kế hoạch xây dựng dựa trên Bộ Tiêu chí đánh giá rủi ro, thông tư rủi ro, đồng thời xây dựng các đoàn giám sát, phối hợp xử lý các sai phạm.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các đơn vị của Tổng cục Thuế cũng nêu bật được kết quả việc xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo công tác giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các đơn vị, cán bộ, công chức trong ngành Thuế để tăng cường công tác PCTN hiệu quả.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi làm việc cũng như các kết quả đạt được trong công tác PCTN của Tổng cục Thuế thời gian qua, Tổ Biên tập của TTCP ghi nhận các ý kiến, đề xuất của Tổng cục Thuế tại buổi làm việc. Đồng thời nhấn mạnh những ý kiến, đề xuất này rất sát thực sẽ đóng góp hiệu quả cho cuộc khảo sát cũng như thành công của việc xây dựng Bộ Chỉ số thí điểm đánh giá công tác PCTN tại Bộ Tài chính.

Phương Anh