Năm 2020, toàn ngành Thanh tra Quảng Nam triển khai 126/95 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; đã kết thúc 126 cuộc, ban hành kết luận 115 cuộc, đạt tỷ lệ 133% kế hoạch.

Ngành còn kết thúc, ban hành kết luận 7 cuộc thanh tra năm 2019 chuyển sang; tiếp tục thực hiện 13 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, được triển khai cuối năm 2019, trong đó, Thanh tra tỉnh kết luận, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử lý 5 cuộc thanh tra năm trước chuyển sang và triển khai 14/13 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất năm 2020, đạt tỷ lệ 108% kế hoạch và 2 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm gần 26,6 tỷ đồng và 92.151m2 đất tại 280 đơn vị, cá nhân; kiến nghị thu nộp ngân sách Nhà nước gần 19,3 tỷ đồng, 68.667m2 đất; chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác hơn 7,3 tỷ đồng và 23.484m2 đất. Đã thu hồi cho Nhà nước gần 23,4 tỷ đồng và 858.246m2 đất (trong đó có số diện tích đất năm trước chuyển sang). Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 174 tập thể, 125 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra tiếp tục thụ lý 3 vụ nghiêm trọng.

Riêng Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm gần 14,2 tỷ đồng và 61.167m2 đất; kiến nghị thu nộp ngân sách gần 10,2 tỷ đồng, 61.167m2 đất và chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác hơn 4 tỷ đồng. Đã thu hồi gần 16 tỷ đồng (có 11,6 tỷ đồng năm trước chuyển sang). Số sai phạm còn lại do các đoàn thanh tra vừa mới kết thúc nên tiếp tục đôn đốc thu hồi trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, còn theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 67 kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra từ trước; thu hồi nộp ngân sách hơn 16,5 tỷ đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý hành chính 56 tập thể, 101 cá nhân.

Năm 2020, hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận quân tâm, như: Quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách, xây dựng cơ bản, đất đai...

Qua 39 cuộc thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản, kết thúc 36 cuộc, ban hành kết luận 34 cuộc và phát hiện sai phạm gần 10,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách gần 8,8 tỷ đồng, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác gần 1,7 tỷ đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 89 tập thể, 32 cá nhân. Đến nay, thu hồi nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng (kể cả đôn đốc thu hồi năm trước chuyển sang).

Toàn ngành triển khai 48 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. Đã kết thúc 38 cuộc, ban hành kết luận 35 cuộc và phát hiện sai phạm 5,75 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 3,6 tỷ đồng, chấn chỉnh, xử lý khác 2,15 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm 24 tập thể và 27 cá nhân…

Kết thúc 19 cuộc thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh. Qua đó, phát hiện sai phạm hơn 7,6 tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách và Quỹ Bảo hiểm y tế  hơn 6,25 tỷ đồng; chấn chỉnh gần 1,4 tỷ đồng, kiểm điểm trách nhiệm 41 tập thể và 25 cá nhân. Hiện, đã thu hồi gần 3 tỷ đồng...

Đáng chú ý là qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ nghiêm trọng, bao gồm:

Qua kiểm tra đột xuất việc quản lý, sử dụng kinh phí trong hoạt động dân quân thường trực tại xã Duy Sơn, giai đoạn 2016 - 2019, Thanh tra huyện Duy Xuyên đã tham mưu UBND huyện có kết luận, chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra - Công an huyện để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua kiểm tra, xác minh hồ sơ liệt sỹ ông Nguyễn Vàng, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra - công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua thanh tra việc lập hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với 4 trường hợp tại phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra - công an thị xã để điều tra làm rõ vi phạm của ông Trần Mười, công chức địa chính phường Điện Ngọc trong việc lập hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận và cấp giấy cho hộ ông Giang Công và ông Nguyễn Quốc không đúng quy định của pháp luật.

Ngành Thanh tra Quảng Nam còn thường xuyên tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức; Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác này.

Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong công tác PCTN, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ trong việc xử lý tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về PCTN trên địa bàn tỉnh năm 2020, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 trên địa bàn Quảng Nam, Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2019 và chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các kế hoạch trên.

Toàn tỉnh đã tổ chức 101 lớp tập huấn, tuyên truyền cho 11.607 người tham gia và tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, truyền hình về các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, gắn với pháp luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của TTCP, các cơ quan Thanh tra tỉnh đã tiến hành 105 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan trong thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tại 194 đơn vị.

Nói về kinh nghiệm trong công tác thanh tra và PCTN, ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra Quảng Nam cho biết, sau khi có định hướng công tác thanh tra của TTCP, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và nắm bắt dư luận về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, vào mỗi cuối năm, Thanh tra tỉnh khảo sát phạm vi, đối tượng và xác định cần thành lập bao nhiêu đoàn thanh tra. Sau đó thảo luận và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và sắp xếp các cuộc thanh tra đột xuất phù hợp. Nhờ vậy, hiệu quả, hiệu lực mỗi cuộc thanh tra được khẳng định và nâng cao.

Về thu hồi tài sản thiệt hại, thất thoát đạt tỷ lệ cao là nhờ biện pháp tập trung vào trách nhiệm các chủ đầu tư phải thu hồi giá trị sai phạm từ các nhà thầu rồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra, nếu không sẽ thông báo cho cấp uỷ, UBND trực tiếp quản lý để xử lý.

Phòng Xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh theo dõi các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, nếu đối tượng không nộp tiền thu hồi trong vòng 30 ngày thì thông báo lần 1, 2; nếu chây ì sẽ ra quyết định kiểm tra lại, đồng thời làm việc với ngân hàng, thuế để áp dụng biện pháp phong toả tài khoản, hoá đơn của đối tượng vi phạm…  

Ghi nhận những thành tích vượt bật của tổ chức, cá nhân trong ngành Thanh tra tỉnh, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, giai đoạn 2020 - 2025, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Liêm, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

N.Phê - Đ.Bình