Theo báo cáo, trong thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Công tác PCTN, tiêu cực đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các giải pháp PCTN, tiêu cực được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều hành vi tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tạo môi trường ổn định, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền ở địa phương.

Nhiều ý kiến tại buổi làm việc đã đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa luôn đặt công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ hàng đầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có những nét nổi bật, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã “không nể nang, né tránh” khi xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy địa phương khi phát hiện sai phạm…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chủ động căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để tăng cường kiểm tra, giám sát tạo sự chuyển biến tích cực. Trong xử lý các vụ việc về PCTN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và thu được nhiều kết quả tích cực.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, trưởng đoàn công tác, ghi nhận, đánh giá cao Thanh Hóa đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và bám sát vào đề cương của đoàn công tác. Báo cáo đã nêu cụ thể được những việc làm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay về công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo và đã có nhiều cách làm mới, hướng đi mới tạo sự khác biệt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tạo chuyển biến mạnh mẽ. Theo quy luật, khi nền kinh tế phát triển mạnh sẽ nảy sinh những mâu thuẫn xã hội, phát sinh những tội phạm về kinh tế, về tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có những cách làm mới để vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng trong đầu tư, vừa triển khai có hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực đặt quyết tâm chính trị rất lớn để làm Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn; để người dân ngày càng được hưởng lợi nhiều hơn, tin tưởng hơn vào Đảng, vào chế độ. Do vậy, mọi cán bộ đảng viên, mọi cơ quan, đơn vị, địa phương phải cùng vào cuộc trong việc PCTN, tiêu cực.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã phân tích, làm rõ một số vấn đề cụ thể và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị có liên quan bổ sung, làm rõ với đoàn công tác. Đồng thời nhấn mạnh, việc kiểm tra lần này sẽ đánh giá những ưu điểm, chỉ ra các mặt hạn chế để khắc phục, sửa chữa và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN tiêu cực trong thời gian tới. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan có liên quan của tỉnh tích cực phối hợp với các thành viên trong đoàn công tác hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Văn Thanh