Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng cuộc thi do Thanh tra Chính phủ phát động.

Việc triển khai cuộc thi gắn với trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, là kết quả xem xét, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của từng cơ quan, đơn vị thuộc Cục. Kết quả tham gia cuộc thi gửi về Thanh tra Cục trước ngày 15/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.

Trước đó, hưởng ứng phát động của Thanh tra Chính phủ về Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Bộ Giao thông Vận tải đã có Văn bản số 839/TTr-PCTN gửi các cơ quan đơn vị thuộc Bộ triển khai tham gia cuộc thi.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng tham gia cuộc thi do Thanh tra Chính phủ phát động, tối thiểu mỗi đơn vị có 1 bài dự thi.

TQ