Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã tổ chức quán triệt và cập nhật kịp thời tình hình phòng, chống dịch COVID-19 đến công chức, người lao động trong đơn vị, đồng thời chỉ đạo công tác thanh tra đối với Thanh tra Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh và giãn cách xã hội theo quy định. Tính đến thời điểm báo cáo, tại Thanh tra Bộ không có trường hợp công chức, người lao động bị nhiễm virus COVID-19 hoặc phải thực hiện cách ly tập trung, cũng như bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh tra Bộ kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác thanh tra trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19; triển khai thực hiện phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, triển khai thanh tra trực tuyến.

Hướng dẫn Thanh tra Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với chủ đề “Tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội là thực hiện an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đã dừng tổ chức lễ phát động Chiến dịch Thanh tra năm 2020, thay vào đó thực hiện tuyên truyền các sai phạm thường gặp trong việc thực hiện quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, các gương điển hình về công tác bảo hiểm xã hội tới người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị quản lý Nhà nước của ngành LĐTB&XH có những giải pháp nhằm hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như: Cơ chế hỗ trợ về lao động đối với các doanh nghiệp trong vùng có dịch, chỉ xử lý vi phạm hành chính doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2019 trở về trước.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức quản lý nội bộ qua hệ thống phần mềm điện tử ethanhtra, trang thông tin điện tử thanhtralaodong.gov.vn và các ứng dụng tích hợp khác nhằm giúp công tác chỉ đạo điều hành được thông suốt, giảm chi phí, tạo hiệu quả trong quản lý; tăng năng suất lao động.

100% các cuộc thanh tra được giám sát theo quy định pháp luật và theo dõi việc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý vi phạm hành chính của đối tượng thanh tra.

6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên và Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ. Đến nay, đã xử lý 100% đơn thư; không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, trên cơ sở kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ LĐTB&XH, các đơn vị thuộc Bộ tự nhận diện lĩnh vực, vị trí, công việc có nguy cơ, dấu hiệu dễ xảy ra tham nhũng để có biện pháp phòng ngừa; lồng ghép nội dung thanh tra về phòng, chống tham nhũng trong các cuộc thanh tra hành chính. Đến nay, đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, chưa phát hiện hành vi tham nhũng trong các đơn vị thuộc Bộ.

Phương Anh