Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTN, tiêu cực.

Đây là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Hội nghị lần thứ năm về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh.

Theo quyết định thành lập, Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên. Trong đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Ban Nội chính Thành uỷ là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

5 Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Quang Đức - Trưởng ban Nội chính Thành ủy (Phó Trưởng ban Thường trực); Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Hoàng Trọng Quyết - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.

Theo quyết định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTN, tiêu cực thực hiện theo quy định của Ban Bí thư; đồng thời thay thế và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “nâng cao hiệu quả công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phi giai đoạn 2021 – 2025”.

Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên.

Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc; quy định về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu riêng để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; kinh phí hoạt động do ngân sách TP cấp theo quy định.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ năm diễn ra từ ngày 4-10/5 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhất trí với tờ trình của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực.

Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đối với công tác PCTN, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Hải Hà