Thực hiện kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2019, đến ngày 9/9/2019, toàn ngành KTNN đã hoàn thành 146/213 cuộc kiểm toán đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Luật KTNN, Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên Nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng KTNN nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý. Nếu công chức, viên chức và người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật thì tùy tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới (điều chuyển, miễn nhiệm, giáng chức, cách chức, cảnh cáo, khiển trách, phê bình).

Công điện cũng yêu cầu cán bộ, công chức, kiểm toán viên phải tuân thủ đầy đủ các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên Nhà nước; giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan và liêm chính của kiểm toán viên Nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải chủ động báo cáo kịp thời hoạt động của đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và kiểm toán viên đang trong quá trình thực hiện kiểm toán, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của KTNN và chỉ đạo của Tổng KTNN.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện, chỉ thị và chỉ đạo của Tổng KTNN trong mọi hoạt động của đơn vị, nhất là hoạt động kiểm toán.

Tổng KTNN đề nghị lãnh đạo các đơn vị được kiểm toán, các ban, bộ, ngành và địa phương giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán, các kiểm toán viên trong suốt quá trình kiểm toán tại đơn vị. Nếu phát hiện có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán… thì đề nghị thông báo ngay Tổng KTNN để có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định.

Liên quan đến KHKT năm 2020, mới đây, lãnh đạo KTNN đã có buổi làm việc với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội về công tác năm 2019 của KTNN và dự kiến KHKT 2020 của KTNN.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng KTNN Vũ Văn Họa cho biết, tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của KTNN đến ngày 20/8/2019 đạt trên 38 nghìn tỷ đồng; KTNN kiến nghị sửa đổi, thay thế 36 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, đến thời điểm 20/8/2019, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện trên 47 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện bằng 51,3%.

KTNN đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan cảnh sát điều tra; cung cấp 41 bộ hồ sơ kiểm toán cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tòa án, cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.

Cũng theo ông Vũ Văn Họa, KHKT năm 2020 của KTNN dự kiến giảm 30% số cuộc kiểm toán so với KHKT năm 2019. KTNN lựa chọn kiểm toán đối với một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi kiểm toán rộng được dư luận xã hội quan tâm để tổ chức thực hiện trong toàn ngành nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuyên suốt từ Trương ương đến địa phương.

Lãnh đạo KTNN cho biết, việc giảm 30% số cuộc kiểm toán để KTNN tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng kiểm toán; bố trí đủ thời gian hoàn thành các nhiệm vụ chính trị khác trong năm 2020.

Trần Quý