Cũng vào chiều nay (14/1), lãnh đạo Sở LĐTBXH Gia Lai xác nhận bà Thanh đã ký 5 quyết định bổ nhiệm cán bộ sai quy định tại Sở LĐTBXH.

Trước đó, chuẩn bị về nghỉ hưu, bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Sở LĐTBXH Gia Lai đã ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ sai quy định.

Ngày 2/1, bà Trần Thị Hoài Thanh đã ký quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Thạch Anh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý; bổ nhiệm, điều động ông Lê Thanh Truyền - Phó Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Tiếp đến ngày 9/1, Sở LĐTBXH Gia Lai ban hành liền 3 quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí công tác. Quyết định số 14/QĐ-SLĐTBXH điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức Trưởng phòng Lao động việc làm; Quyết định số 16/QĐ-SLĐTBXH về việc ông Lê Minh Lộc, Chánh Văn phòng Sở giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; Quyết định số 17/QĐ-SLĐTBXH về việc ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai giữ chức Chánh Văn phòng Sở.

Được biết, ngày 1/2/2020, bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Sở LĐTBXH bắt đầu nhận sổ hưu và đã nhận thông báo quyết định nghỉ hưu cách đây nhiều tháng.

Khuất Nguyên