Kết luận của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 2/2018, ông Trần Đình Sơn mắc nhiều sai phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện không nghiêm quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan. 

Theo kết quả kiểm tra, ông Sơn để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác điều động cán bộ, xây dựng cơ bản. Ngoài ra, với vai trò người đứng đầu, ông Sơn chịu trách nhiệm vì để xảy ra nhiều sai phạm, khuyết điểm trong công tác chuyên môn như để nhiều vụ án kéo dài, có dấu hiệu tiêu cực. 

Kết luận của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ rõ, sai phạm của ông Trần Đình Sơn là nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh.

Vì khi còn đương chức, ông Sơn là Tỉnh ủy viên nên UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Cũng liên quan đến những sai phạm tại VKSND tỉnh Đắk Lắk, cuối năm 2018, Thanh tra VKSND Tối cao đã thanh tra và có kết luận, ông Trần Đình Sơn và 3 phó viện trưởng đương nhiệm đã chỉ đạo nhiều vụ án hình sự thiếu khách quan, có dấu hiệu tiêu cực. 

Theo đó, ông Sơn ngoài việc là người đứng đầu, ông còn có sai phạm trực tiếp trong trong sử dụng  kinh phí bảo trì, đầu tư xây dựng cơ bản, để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng. Ông Sơn cũng có trách nhiệm trong việc điều động một số lãnh đạo cấp phòng, ban chưa đúng quy định. 

Ngoài ra, lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cũng thiếu quan tâm đến công tác quản lý, giáo dục dẫn đến việc cán bộ công chức trong ngành vi phạm quy chế, quy định, đến mức phải xử lý hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trần Thọ