Hoạt động PCTN đa dạng, phong phú

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ đầu năm đến nay, công tác PCTN tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đã chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền như: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền; cấp phát tài liệu tuyên truyền Luật PCTN cho tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn; duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử về PCTN và hòm thư điện tử của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với Báo Lạng Sơn mở chuyên mục "Thông tin pháp luật"; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục "Pháp luật với cuộc sống"; thực hiện 22 lượt chuyên mục "Trả lời bạn nghe đài" và "Trả lời bạn xem truyền hình" trên sóng phát thanh - truyền hình; 54 tin, bài, chuyên đề, chuyên mục về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các cơ quan trong tỉnh đã thực hiện treo 55 băng rôn, 62 pa nô và 300 khẩu hiệu có nội dung về PCTN. Tuyên truyền lưu động, tuần hành tuyên truyền PCTN với khoảng 28.200 lượt nghe.

Thanh tra tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho hơn 300 người là cán bộ, đảng viên của một số sở, ban, ngành.

Các lĩnh vực, nội dung phải công khai, minh bạch như: Đất đai, thủ tục hành chính, công tác cán bộ, chế độ chính sách, lập dự toán, quyết toán ngân sách... đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai với nhiều hình thức như niêm yết tại trụ sở, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang thông tin điện tử... Tiếp tục duy trì số điện thoại “đường dây nóng”, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận các thông tin tố cáo, phản ánh liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Chưa phát hiện vụ việc tham nhũng

Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Loan cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai và kết thúc 9/12 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo kế hoạch. Qua thanh tra cho thấy các cơ quan, đơn vị được thanh tra đã cơ bản triển khai các quy định của pháp luật về PCTN tại đơn vị; kiến nghị xử lý thu hồi 227,3 triệu đồng.

Mặt khác, UBND tỉnh luôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng. Qua đó cho thấy, trên địa bàn tỉnh không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về việc dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định hoặc vì mục đích vụ lợi.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chưa phát hiện có vụ việc nào liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng phải xem xét, xử lý và chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

Việc thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, đến nay tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tinh giản được 1.103 đối tượng. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện tinh giản biên chế 192 đối tượng.

Cũng trong thời gian này, công an tỉnh đã khởi tố 1 vụ án hình sự đối với 2 bị can về tội "tham ô tài sản" và 1 bị can tội "cố ý làm trái các quy đinh của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn đã xây dựng quy chế, điều lệ công khai tài chính của doanh nghiệp; thực hiện cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm mức tiêu hao nguyên, vật liệu, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh. Kết quả số tiền tiết kiệm được của 5 doanh nghiệp Nhà nước là 648 triệu đồng.

Vận động người dân tham gia phát hiện, tố cáo tham nhũng

Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng thừa nhận, trong công tác PCTN vẫn còn một số hạn chế như: số cuộc thanh tra tiến độ còn kéo dài, kết luận, kiến nghị xử lý còn chung chung, chưa phát huy được hiệu quả công tác quản lý Nhà nước qua thanh tra; một số kết luận thanh tra chưa được thực hiện nghiêm túc.

Việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí ở một số nơi chưa đồng bộ, còn hình thức; việc tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong công tác PCTN còn hạn chế.

Công khai, minh bạch trong thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn và trong hoạt động tại một số nơi còn chưa nghiêm túc, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính; việc quản lý, sử dụng kinh phí chưa đảm bảo trình tự, thủ tục quy định; nội dung kê khai tài sản, thu nhập còn chưa đầy đủ thông tin.

Để nâng cao hiệu quả PCTN, trong thời gian tới tỉnh Lạng Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN trong giải quyết công việc, đổi mới công nghệ quản lý; thực hiện trả lương và thu nhập của cán bộ, công chức qua tài khoản.

Mặt khác, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; kiểm tra, xác minh kịp thời các đơn thư có nội dung liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng được phát hiện, đồng thời, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, tố cáo liên quan đến tiêu cực, tham nhũng.

"Tiếp tục coi trọng việc phát huy vai trò của xã hội trong công tác PCTN; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các hội viên; tham gia giám sát thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác PCTN; vận động người dân tham gia phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng", bà Loan cho hay.

Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, phường đã phát huy vai trò giám sát của xã hội ở cơ sở, đặt các hòm thư góp ý của nhân dân để thu nhận mọi phản ánh của người dân về những vụ việc tiêu cực...

Thái Hải