Ngày 11/4, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa ra quyết định kỷ luật Đảng đối với nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân và Phó Trưởng Phòng Tư pháp.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Dương Hoàng Nghiệp - nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hồng Dân.

Ông Nghiệp bị kỷ luật vì trong thực hiện nhiệm vụ được phân công quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm dụng số tiền hơn 280 triệu đồng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân cũng quyết định kỷ luật đối với ông Lương Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện Hồng Dân bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị cơ quan thuộc thẩm quyền có hình thức xử lý kỷ luật ông Kiên về mặt nhà nước theo quy định pháp luật.

Ông Kiên bị kỷ luật do thiếu gương mẫu trong giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gọi điện, nhắn tin, đăng tải trên mạng xã hội Facebook có nội dung đe dọa, xúc phạm danh dự, uy tín người khác.

Cảnh Nhật