Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị, các đại biểu tham gia tập huấn nghiên cứu, tiếp thu, trao đổi để sau khi kết thúc tập huấn thực hiện những nội dung báo cáo viên truyền đạt một cách tốt nhất, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ PCTN, lãng phí.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu công tác nội chính và PCTN cho cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc theo dõi về công tác nội chính và PCTN tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; cập nhật, bổ sung kiến thức về chủ trương, đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN.

Tham dự tập huấn có gần 400 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (không phải là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh); đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc ngành dọc ở Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chánh Văn phòng các cơ quan khối nội chính; Ban Chỉ đạo kiêm nhiệm về công tác nội chính và PCTN cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Các đại biểu được nghe báo cáo 3 chuyên đề: Chuyên đề “Những vấn đề cơ bản về nội chính và công tác nội chính” và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, những vấn đề cần chú ý trong tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc do đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương trình bày; chuyên đề “Những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác PCTN” do đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương trình bày./.

Hồng Thái