Hôm nay (12/12), Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019.

Để phòng chống tham nhũng, thời gian qua, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước ở tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng; công khai các quy hoạch chiến lược, minh bạch thu hút nguồn lực, dự án đầu tư; kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân ở 186 xã, phường, thị trấn và 14 trung tâm hành chính công cấp huyện. Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng thực hiện 20 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; tiến hành kỷ luật 533 đảng viên với các hình thức từ khiển trách đến khai trừ khỏi Đảng.

Từ những quyết liệt trong công tác chỉ đạo và thực hiện đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng, chính quyền địa phương; góp phần đưa năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh đứng đầu cả nước.

Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh Quảng Ninh và yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác này với quyết tâm cao, hiệu quả cao hơn theo đúng Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế nêu gương đối với người đứng đầu; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; tuyệt đối bỏ cơ chế xin cho; tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý những vụ việc vi phạm, đẩy nhanh việc đưa ra xét xử các vụ tham nhũng, thu hồi tài sản, thất thoát trong các vụ án.

Ông Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ đại hội Đảng, do vậy, công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp hết sức nặng nề. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vi phạm mới phát sinh; kiểm soát đưa ra khỏi cấp ủy những trường hợp cơ hội, chạy chức, chạy quyền; chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp.

Theo Vũ Miền/VOV-Đông Bắc