Trong đơn ông Dương Tùng Nam nêu: Ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Viễn thông Hải Phòng lạm dụng chức vụ, cố ý làm sai chế độ, bóc lột thời gian làm việc của công nhân trực tổng đài trong thời gian dài; vi phạm Luật Khiếu nại (KN), TC; có biểu hiện bao che cho sai phạm của cán bộ cấp dưới. Ông Ngô Thế Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông II Hải Phòng bao che nhiều việc làm sai trái của ông Lê Hồng Sơn (Trưởng đài Viễn thông Ngô Quyền), chèn ép người TC... Tôi bị trù dập do đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân… Đến nay, sự việc vẫn không được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật và của ngành…

Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi đã nhiều lần đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Đức Dũng, nhưng đều bị từ chối với nhiều lý do. Sau đó, chúng tôi có buổi làm việc chính thức với bà Nguyễn Thị Vinh, Thanh tra Viễn thông Hải Phòng. Bà Vinh cho biết, những nội dung TC của ông Nam đã được Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Phòng giải quyết và đã có kết luận nhưng không thể cung cấp do tài liệu đóng dấu mật. Cũng theo bà Vinh, Viễn thông Hải Phòng đã giải quyết nội dung đơn kiến nghị của ông Nam. Trong Biên bản họp giải quyết ngày 23/8/2010, sau khi nghe trả lời các kiến nghị, ông Nam hoàn toàn thỏa mãn và không có ý kiến nào khác. Nhưng, không hiểu tại sao ông Nam vẫn tiếp tục khiếu kiện?
    
Bằng một kênh thông tin khác, PV đã tiếp xúc được với Thông báo số 17/TB/UBKTTU, ngày 23/6/2011 của UBKT Thành ủy Hải Phòng. Sau khi nghiên cứu văn bản này, chúng tôi thấy có những nội dung mâu thuẫn, không nhất quán, cần được xem xét lại, như: “Nội dung đơn TC đồng chí Nguyễn Đức Dũng vi phạm Luật KN,TC là không đúng. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết có việc đồng chí Dũng trực tiếp giải quyết hoặc cán bộ bộ phận chức năng giải quyết đơn chưa thực hiện đầy đủ quy định và chậm ban hành quyết định thụ lý giải quyết theo quy định của Luật KN,TC. Đơn tố nội dung này đúng một phần, đồng chí Dũng cần rút kinh nghiệm”.

Thông báo trên còn chỉ rõ: “Viễn thông Hải Phòng là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc vào Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Nhiều năm qua trong quản lý, bổ nhiệm, luân chuyển và sử dụng lao động, đơn vị đã thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động và quy định của Tập đoàn… Như vậy, nội dung TC đồng chí Dũng vi phạm pháp luật lao động và quy định của ngành, áp dụng sai chế độ chính sách, áp dụng chế độ làm việc 12 giờ/ngày đối với công nhân trực tổng đài, có nhiều biểu hiện tham ô tiền lương làm thêm giờ của công nhân là không có cơ sở, TC sai”.
         
Thế nhưng, ngay sau đó Thông báo lại khẳng định: “Với chức trách người đứng đầu đơn vị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng còn một số thiếu sót sau: Việc áp dụng thời giờ làm việc 12giờ/ngày (giờ làm việc thực tế và thời gian thường trực) và mức phụ cấp đối với lao động tại các trạm vệ tinh thuộc nội thành, nội thị cần xin ý của Tập đoàn khi thực hiện. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, mức phụ cấp thường trực thêm giờ đối với người lao động làm việc tại các trạm vệ tinh chưa được ghi cụ thể trong hợp đồng là không đúng quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ, Thông tư số 21/2003/TT- BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư 07/1998/TT-TCBĐ, Hướng dẫn số 1816/TCBĐ…”. Thông báo yêu cầu: “Đồng chí Nguyễn Đức Dũng cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện đúng quy trình, theo quy định của Luật KN,TC... Tiến hành bổ sung những thoả thuận với người lao động, nhất là về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, mức thường trực thêm giờ đối với lao động tại các trạm vệ tinh vào bản Hợp đồng lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội…”.   

Như vậy, một mặt UBKT Thành uỷ Hải Phòng kết luận lãnh đạo Viễn thông Hải Phòng không tham nhũng, trù dập người lao động; một mặt lại chỉ ra những sai phạm tại Viễn thông Hải Phòng. Và, sau khi chỉ ra sai phạm, ngoài việc yêu cầu rút kinh nghiệm, Ủy ban này không hề đề cập hình thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị.         
      
Đối với nội dung TC ông Lê Hồng Sơn, Trưởng Đài Viễn thông Ngô Quyền tham nhũng tiền lương làm thêm giờ của 20 công nhân; tự ý chấm sai lương cho công nhân hợp đồng tên Đỗ Tố Uyên, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Dương; tại Trung tâm Viễn thông II Hải Phòng khi định biên và trả lương cho công nhân trực MDF Vạn Mỹ, ông Sơn chỉ chấm cho họ lương hành chính, nhưng lại bắt họ tác nghiệp cả trong giờ thường trực từ 17 – 19giờ trong thời gian dài, bà Vinh khẳng định: Thực tế số tiền đó chưa được thanh toán vì thất lạc hồ sơ do tách nhập trung tâm nên không có cơ sở để trả lương. Nguyên nhân do ông Sơn không chỉ đạo quyết liệt công nhân làm lại hồ sơ. Ông Sơn cũng tự nhận trách nhiệm và bỏ tiền túi ra trả cho họ… Vấn đề này có trong đơn TC, nhưng không thấy được đề cập đến trong thông báo trên của UBKT Thành ủy Hải Phòng.
   
Dư luận cho rằng, với những sai phạm của lãnh đạo Viễn thông Hải Phòng đã được chỉ rõ, nhưng chỉ để rút kinh nghiệm là chưa thoả đáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại vụ việc khi có thêm thông tin mới.  
Tố Hoa