Lebanon đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối tham nhũng và cách quản lý sai lầm đã siết chặt đất nước nổ ra kể từ tháng 10.

Đồng nội tệ đã mất hơn 40% giá trị. Các ngân hàng đang áp đặt những biện pháp kiểm soát vốn chưa từng có để bảo vệ tiền gửi của họ trong bối cảnh khủng hoảng niềm tin đang ngày càng sâu sắc.

Trong khi đó, sa thải và cắt giảm tiền lương đang trở thành định mức. Các chính trị gia thì đang tranh luận về việc thành lập một Chính phủ mới.

Hàng chục người biểu tình đã vào một ngân hàng thương mại ở quận Hamra, Thủ đô Beirut, phản đối việc kiểm soát vốn và khẳng định rằng sẽ không có ai rời đi nếu không rút được khoản tiền mà họ yêu cầu.

Ngân hàng đã đặt trần rút 200 USD/tuần đối với hầu hết các tài khoản và chặn hoàn toàn việc chuyển khoản ra bên ngoài.

Đức Anh