Trong năm 2021, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 62 cuộc thanh tra hành chính và 1.647 lượt kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát hiện các sai phạm về kinh tế 13.427 triệu đồng và 12.046 m2 đất các loại.

Kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 10.441 triệu đồng và 2.724 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác (ghi thu, ghi chi, giảm trừ thanh toán, quyết toán...) 2.986 triệu đồng và 9.322 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với 13 tập thể và 29 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật 01 vụ có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng. (Huyện Phù Mỹ thanh tra quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Tòng và bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở thôn Xuân Bình, xã Mỹ An; phát hiện việc cấp giấy chứng nhận sai quy trình thủ tục, vượt diện tích so với thực tế 2.724 m2 đất, đã kiến nghị hủy quyết định cấp giấy chứng nhận; thu hồi diện tích đất đã cấp, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc đã được Công an huyện Phù Mỹ khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can để tiến hành điều tra theo luật định).

Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 897 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 67 tổ chức và 830 cá nhân với số tiền phạt 6.578 triệu đồng.

Trong kỳ, UBND tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước và công tác tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 55, 56 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân và hoạt động giám sát của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 532 đoàn giám sát, tập trung vào các nội dung, chủ đề trọng tâm như: Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát công tác cán bộ năm 2021; giám sát việc thực hiện pháp luật về dân chủ xã, phường, thị trấn; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Các Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở đã giám sát 264 vụ việc.

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 426 công trình được xây dựng tại các địa phương.

Chưa phát hiện hành vi tham nhũng qua các hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước; hoạt động tự kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoạt động giám sát của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các ngành, địa phương đã tiếp nhận, chỉ đạo tiến hành kiểm tra, xác minh, giải quyết 40/44 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 90,91%). Kết quả giải quyết cho thấy có 01 vụ tố cáo đúng, 10 vụ tố cáo đúng một phần và 29 vụ tố cáo sai. Qua giải quyết tố cáo, đã thu hồi về cho Nhà nước 26 triệu đồng; trả lại cho cá nhân 398 triệu đồng; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 02 vụ có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng. Trong kỳ, chưa tiếp nhận, phát hiện vụ việc tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua các hoạt động khác.

Trong kỳ, cơ quan công an các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường theo dõi nắm tình hình; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiếp nhận, xác minh 07 tin báo tội phạm về kinh tế, tham nhũng. (Trong đó: 02 vụ tiếp nhận qua tố cáo của công dân (vụ nhận hối lộ xảy ra tại Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định; vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn); 02 vụ qua hoạt động thanh tra (vụ tham ô tài sản xảy ra tại Ban Quản lý cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn; vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Phù Mỹ)).

Qua đó đã khởi tố, tiến hành điều tra 04 vụ, 07 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, không khởi tố 03 vụ.

Huyền Châu