Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với UBND tỉnh Bình Định năm 2020 của UBND tỉnh ban hành ngày 14/9/2021 cho biết như vậy. 

Trong năm 2020, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 60 cuộc thanh tra hành chính và 191 cuộc thanh tra chuyên ngành theo đoàn, phát hiện các sai phạm về kinh tế 12.234 triệu đồng và 526.080 m2 đất các loại. Kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 10.054 triệu đồng; kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác (ghi thu, ghi chi, giảm trừ thanh toán, quyết toán...) 2.181 triệu đồng và 526.080 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với 09 tập thể và 22 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng. (Vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính tại Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn từ năm 2013 đến nay với số tiền sai phạm ban đầu đã xác định được là 1.039.892.597 đồng. Trong đó, chi không có chứng từ, không qua sổ sách kế toán là 291.712.800 đồng; nhân viên Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn thu tiền nước của khách hàng nhưng không nộp vào quỹ là 748.179.797 đồng).

Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 1.902 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 53 tổ chức và 1.847 cá nhân với số tiền phạt 7.026 triệu đồng.

Trong kỳ, UBND tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước và công tác tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 55, 56 của Luật PCTN năm 2018 kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân và hoạt động giám sát trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nơi làm việc. Chưa phát hiện tham nhũng qua kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước và công tác tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cùng thời gian, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã tiếp nhận 263 vụ việc tố cáo, trong đó liên quan lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước có 158 vụ (chiếm 60,08%), các lĩnh vực khác có 105 vụ (chiếm 39,92%). Qua phân loại xử lý, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và người đứng đầu các ngành, địa phương 50 vụ; kết quả đã giải quyết 45 vụ, đạt tỷ lệ 90%.

Qua giải quyết tố cáo, đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 60 triệu đồng; chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với 04 cá nhân; chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý điều hành; củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những đơn vị có phát sinh tố cáo.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cụ thể: Huyện Phù Mỹ qua thanh tra giải quyết tố cáo, phản ánh của công dân, phát hiện vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Tòng và bà Nguyễn Thị Thu Thủy tại thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ; đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an các cấp trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác theo dõi nắm tình hình; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý kịp thời các tin báo tội phạm; tiến hành thụ lý điều tra 05 vụ, 12 bị can phạm tội tham nhũng, trong đó khởi tố mới 02 vụ, 03 bị can. Đến nay đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 03 vụ, 07 bị can; tiếp tục điều tra 02 vụ, 05 bị can.

Trong số 05 vụ, 12 bị can phạm tội tham nhũng đã được cơ quan công an các cấp thụ lý điều tra trong năm 2020, đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang viện KSND có thẩm quyền đề nghị truy tố 03 vụ, 07 bị can.

Viện KSND 02 cấp đã truy tố 05 vụ, 09 bị can.

TAND các cấp đã xét xử 04 vụ, 08 bị cáo phạm các tội liên quan đến hành vi tham nhũng: (1) Vụ Đỗ Văn Huệ, nguyên cán bộ Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ phạm tội “tham ô tài sản” và tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đã tuyên phạt 10 năm tù giam. (2) Vụ Hồ Minh Khiêm, nguyên cán bộ Cục Thuế Bình Định phạm tội “nhận hối lộ” đã tuyên phạt 08 năm tù giam. (3) Vụ Phạm Võ Quang Vinh, nguyên cán bộ kế toán phạm tội “tham ô tài sản” và “giả mạo trong công tác” và Nguyễn Thanh Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đã tuyên phạt Phạm Võ Quang Vinh 15 năm tù giam và Nguyễn Thanh Kỳ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. (4) Vụ Đinh Phương Nam và 03 bị cáo khác thuộc Công ty TNHH May Vinatex Bồng Sơn đã tuyên phạt bị cáo Đinh Phương Nam phạm tội “tham ô tài sản” 20 năm tù giam và 03 bị cáo khác phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trong” từ 06 tháng đến 12 tháng tù giam.


Huyền Anh