Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/7/2021) của UBND tỉnh Bình Định gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ngày 20/8/2021 cho biết, trong kỳ, UBND tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác thường xuyên công tác kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước và công tác tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 55, 56 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân và hoạt động giám sát trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nơi làm việc.

Qua đó, chưa phát hiện tham nhũng qua kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước và công tác tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Huyện Tây Sơn thanh tra tại Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện phát hiện đơn vị chi không có chứng từ, không qua sổ sách kế toán, nhân viên Ban Quản lý thu tiền nước của khách hàng nhưng không nộp vào quỹ với tổng số 1.039.892.597 đồng.

Huyện Phù Mỹ thanh tra quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Tòng và bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở thôn Xuân Bình, xã Mỹ An; phát hiện việc cấp giấy chứng nhận vượt diện tích 2.724 m2 có dấu hiệu tội phạm.

Đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 70 cuộc thanh tra hành chính và 1.024 lượt kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát hiện các sai phạm về kinh tế 10.507 triệu đồng và 159.899 m2 đất các loại; đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 7.919 triệu đồng và 2.724 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý khác về kinh tế (ghi thu, ghi chi, giảm trừ quyết toán...) 2.588 triệu đồng và 157.175 m2 đất các loại. Kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với 07 tập thể và 17 cá nhân có liên quan.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật 02 vụ có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng.

Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 1.652 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 57 tổ chức và 1.595 cá nhân với số tiền phạt 5.691 triệu đồng.

Trong kỳ, chưa phát hiện tham nhũng qua hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; qua giải quyết tố cáo và các hoạt động khác: Trong kỳ, qua giải quyết tố cáo, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật 01 vụ/01 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng. (Vụ tố cáo ông Trần Văn Đông, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có hành vi nhận số tiền 90 triệu đồng của 03 công dân, đã chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Quy Nhơn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật).

Chưa tiếp nhận, phát hiện hành vi tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về tham nhũng và qua các hoạt động khác.

Qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo của công dân, các ngành, địa phương đã phát hiện, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật 03 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng với tổng giá trị tiền, tài sản bị thiệt hại 1.129.000.000 đồng, 2.724 m2 đất. Kết quả đã thu hồi trong quá trình xử lý kết quả thanh tra, giải quyết tố cáo 2.724 m2 đất và 1.039.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 92,03% số tiền phải thu hồi. Trong quá trình điều tra các vụ án tham nhũng, cơ quan điều tra đã thu hồi được 509.000.000 đồng trong tổng số tiền bị thiệt hại phải thu hồi trên 1.243.966.858 đồng, đạt tỷ lệ 40,92%.

Về điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, cơ quan điều tra công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã thụ lý điều tra 04 vụ, 06 bị can phạm tội tham nhũng, trong đó kỳ trước chuyển sang 01 vụ, 03 bị can; khởi tố mới 03 vụ, 03 bị can.

Kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đề nghị truy tố 01 vụ, 03 bị can; tiếp tục điều tra 03 vụ, 03 bị can. (Kỳ trước chuyển sang 01 vụ, 03 bi can phạm tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh. Khởi tố mới 03 vụ, 03 bị can gồm: Vụ Trần Thanh Thảo phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Trường THCS thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước; vụ Hồ Thị Cẩm Lệ phạm tội tham ô tài sản xảy ra tại Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn; vụ Nguyễn Thị Hồng Thắm phạm tội tham ô tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Thu Hương. Đến nay, đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND có thẩm quyền đề nghị truy tố vụ tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh).

Trong kỳ, chưa có vụ án tham nhũng được truy tố, xét xử.

Huyền Anh