Văn bản số 179-CV/TU của Ban Thường vụ Thị uỷ Sơn Tây nêu: “Vừa qua, Báo Điện tử Thanh tra có đăng một số bài viết phản ánh về vi phạm Luật Đất đai, trật tự xây dựng tại khu Đồi Vua, xã Sơn Đông.

Sau khi xem xét nội dung Báo phản ánh, Ban Thường vụ Thị uỷ Sơn Tây đã có các văn bản chỉ đạo UBND thị xã kiểm tra và xử lý các nội dung Báo Điện tử Thanh tra nêu theo quy định...

Ban Thường vụ Thị uỷ Sơn Tây... tiếp thu những nội dung Báo Điện tử Thanh tra phản ánh để làm tốt hơn công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn và chỉ đạo UBND thị xã thông tin đến quý báo sau khi có kết quả xử lý”.

leftcenterrightdel
 Vi phạm quy định pháp luật về đất đai, xây dựng ở thị xã Sơn Tây chưa “hạ nhiệt”, thách thức pháp luật. Ảnh: HL

Trước hết, Báo Thanh tra hoan nghênh những thông tin phản hồi đầu tiên từ Ban Thường vụ Thị uỷ Sơn Tây về nội dung phản ánh liên quan đến “siêu công trình” vi phạm về đất đai, xây dựng, có quy mô lớn, thách thức pháp luật và dư luận tại khu Đồi Vua, xã Sơn Đông. 

Tuy nhiên, trái ngược với tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị uỷ Sơn Tây thì UBND thị xã Sơn Tây chưa cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu trong công tác xử lý vi phạm đất đai, xây dựng đối với “siêu công trình” vi phạm nêu trên.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Viết Đạt cho biết, đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại các thửa đất số 06, 07, 139, 140, tờ bản đồ số 01, bản đồ địa chính 2002- 2003 xã Sơn Đông và dự án đầu tư xây dựng khu du lịch, dịch vụ Đồi Vua, Sơn Đông (được thành lập theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND thị xã) đã ban hành kết luận. Thế nhưng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây từ chối cung cấp, công khai kết luận kiểm tra tới cơ quan báo chí.

Trong khi đó, hết thời hạn buộc khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 166/QĐ-XPVPHC ngày 8/2/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, “siêu công trình” vẫn tồn tại, bất chấp chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội, UBND thành phố, Sở Xây dựng, Ban Thường vụ Thị uỷ, UBND thị xã Sơn Tây… như thách thức đối với tính nghiêm minh của pháp luật, kỷ cương, phép nước.

Chưa rõ lý do tập thể lãnh đạo UBND thị xã Sơn Tây không cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về kết luận kiểm tra, và biện pháp xử lý sai phạm tới đây như thế nào đối với “siêu công trình” vi phạm, thế nhưng việc từ chối cung cấp thông tin đang gây khó khăn cho cơ quan báo chí trong việc thông tin đến bạn đọc, nhất là các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các cán bộ thực thi công vụ thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, có dấu hiệu cố tình “làm ngơ” để chủ đầu tư vi phạm công khai, thách thức dư luận đến như vậy.

Căn cứ kết luận của Đoàn Kiểm tra 185, UBND thị xã Sơn Tây cần sớm làm rõ và xử lý trách nhiệm của cán bộ quản lý và công trình vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời, Ban Thường vụ Thị uỷ Sơn Tây quan tâm chỉ đạo làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trong đó có trách nhiệm của ông Nguyễn Huy Khánh, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, đặc biệt là trong thời điểm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp diễn ra, qua đó đảm bảo đại biểu được lựa chọn, bầu ra phải thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HÐND các cấp.

Theo Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định: “Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện: a) Chỉ đạo các bộ phận, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1 Điều này; b) Kiểm tra, giám sát Chủ tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý; thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 77 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác có liên quan; c) Xử lý Chủ tịch UBND cấp xã, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện, cán bộ, công chức dưới quyền không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; d) Chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Điều 29, Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Ðể bảo đảm nguyên tắc quản lý cán bộ của Ðảng, tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 45-CT/TW (về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026), các nội dung hướng dẫn đã bổ sung, hoàn thiện thêm nội dung về quy trình nhân sự theo hướng: Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp thực hiện theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND; quy trình, thủ tục, hồ sơ cụ thể thực hiện theo quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Nội dung quan trọng khác trong công tác chuẩn bị là quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề cập rõ chín nhóm nhiệm vụ được Bộ Chính trị chỉ đạo để cuộc bầu cử đạt kết quả cao.

Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ðảng trong công tác cán bộ. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Ðảng, Nhà nước...


Hoàng Long