Tờ trình theo kiểu “lập lờ đánh lận con đen”

Tờ trình số 11/TTr-CT ngày 2/1/2019 của Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa Ngô Đình Hùng ký gửi UBND tỉnh Thanh Hóa để xin kinh phí 4,5 tỷ đồng ngân sách Nhà nước. 

Nội dung tờ trình có đoạn viết: “Trong điều kiện kinh phí, phân bổ dự toán chi hành chính năm 2019 theo định mức của Tổng Cục thuế cấp cho Cục thuế Thanh Hóa chưa được 19 triệu đồng/cán bộ biên chế. Trong quá trình công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Để tạo điều kiện động viên cho Cục thuế Thanh Hóa tiếp tục cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước, đề nghị tỉnh Thanh Hóa quan tâm hỗ trợ cho kinh phí cho ngành Thuế số tiền 4,5 tỷ đồng …”

Trong tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, Cục trưởng Cục trưởng Cục thuế cho rằng phân bổ dự toán hành chính chưa được 19 triệu đồng/biên chế. Ảnh: VT

Tờ trình này nói rõ số tiền trên một biên chế là vậy, thế nhưng theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh tra thì việc ông Ngô Đình Hùng cho rằng, Tổng Cục thuế cấp cho Cục thuế Thanh Hóa chưa được 19 triệu đồng/biên chế là chưa đúng.

Theo phân bổ dự toán chi nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm trong giai đoạn 2017-2020 đối với các đơn vị dự toán thuộc Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-CT ngày 23/6/2017 của Cục trưởng thuế Thanh Hóa, đối tượng áp dụng bao gồm: Văn phòng Cục thuế, Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố. 

Văn bản nêu rõ định mức chi quản lý hành chính 49 triệu đồng/biên chế đối với các Chi cục thuế huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước; định mức 44,838 triệu đồng/biên chế đối với Văn phòng Cục thuế; định mức 44 triệu đồng/biên chế đối với các Chi cục thuế huyện Cẩm Thủy, Như Thanh, Thường Xuân, Như Xuân; định mức 42 triệu đồng/biên chế đối với các Chi cục thuế huyện Ngọc Lặc, Nga Sơn, Thọ Xuân, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Tĩnh Gia; định mức 40 triệu đồng/biên chế đối với Chi cục thuế huyện Nông Cống, Thiệu Hóa, Yên Định, Đông Sơn, Quảng Xương, Hậu Lộc, Hà Trung, Hoằng Hóa; định mức 31 triệu đồng/biên chế đối với Chi cục thuế TP Thanh Hóa.

Cần Thanh tra Tổng Cục thuế vào cuộc  

Như vậy, đến đây có thể khẳng định, ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa đã làm tờ trình theo kiểu “lập lờ đánh lận con đen”.

Trong khi đó, ngân sách Nhà nước thì hạn hẹp, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm vừa qua phải trải một trận lũ lịch sử, các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc … phải gánh chịu hậu quả nặng nề, nhiều gia đình rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Cả tỉnh, cả nước đang hướng về bà con vùng lũ để chia sẻ khó khăn, xin gạo cứu đói từ T.Ư để giúp đồng bào bị lũ lụt vượt qua cơn hoạn nạn. 

Cục thuế Thanh Hóa là ngành dọc của Tổng Cục thuế và Bộ Tài chính đã được cấp kinh phí định mức hằng năm tiền ngân sách Nhà nước/biên chế. Vì sao Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa lại làm tờ trình xin kinh phí, trong đó có 700 triệu đồng tiền động viên cán bộ đi thu thuế, gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội?

Dự toán phân bổ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017-2020, đơn vị thấp nhất là 31 triệu, cao nhất là 49 triệu/biên chế. Ảnh: VT

Theo một cán bộ ngành Thuế Thanh Hóa (xin giấu tên), phân bổ dự toán chi nguồn ngân sách Nhà nước hằng năm trong giai đoạn 2017-2020 đối với các đơn vị dự toán thuộc Cục thuế Thanh Hóa như Báo Thanh tra nêu ở trên là đúng, còn tờ trình của Cục trưởng Cục thuế gửi UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ chưa đến 19 triệu đồng/biên chế là không đúng sự thật.

 “Định mức chi quản lý hành chính cho một biên chế là các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên như dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin truyền thông liên lạc, hội nghị, công tác phí, thuê mướn. Ngoài ra, nguồn này còn chi vào các hoạt động thường xuyên, như tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thuế; hỗ trợ người nộp thuế. Chi mua vật tư, ấn chỉ thuế, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan đến công tác thuế để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ …", cán bộ này nói. 

Việc báo cáo sai sự thật này cần sớm có sự vào cuộc của Thanh tra Tổng Cục thuế. Ảnh: VT

"Việc báo cáo sai trái này là vô tình hay hữu ý có lẽ phải chờ sự vào cuộc của Thanh tra Tổng Cục thuế thì mới lãm rõ được vấn đề này. Vì số tiền 19 triệu đồng/1biên chế trong tờ trình của Cục trưởng so với dự toán giao đơn vị thấp nhất là 31 triệu đồng, cao nhất là 49 triệu đồng/biên chế. Đây là một con số không nhỏ cần phải được xác minh cẩn thận, xử lý trách nhiệm, đúng người, đúng tội nếu có việc cố tình báo cáo sai hoặc cấp không đúng cho các đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố. Không thể để câu trả lời là do lỗi đánh máy hoặc sai sót do đọc văn bản chưa cẩn thận được", vị này kiến nghị.

Trước đó, Báo Thanh tra có bài “Thanh Hóa: Thuế huyện nợ đọng, Cục trưởng Cục thuế xin 700 triệu động viên cán bộ”, nội dung phản ánh nhiều người dân xôn xao, bức xúc việc ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa ký Tờ trình xin UBND tỉnh này hỗ trợ kinh phí 4,5 tỷ đồng, trong đó có 700 trăm triệu đồng hỗ trợ, động viên cán bộ công chức đi thu thuế.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh