Từ tháng 5 đến tháng 12/2022, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, Công an quận và UBND các phường phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động vận tải, trọng tâm là phương tiện thủy nội địa và phục vụ du lịch, lễ hội.

Trong đó, tập trung kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; việc duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật sau đăng kiểm; áo phao và dụng cụ cứu sinh; thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền; định biên và danh bạ thuyền viên...

Kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm ATGT ÐTNÐ. Rà soát công tác quản lý nhà nước tại các cảng, bến; tập trung rà soát đối với bến hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội.

Kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về an toàn tại cảng, bến thủy nội địa; cấp phép phương tiện vào, rời cảng, bến thủy; công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có liên quan; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ðồng thời, đánh giá công tác quản lý, bảo trì ÐTNÐ, đặc biệt là các tuyến ÐTNÐ ủy thác; khảo sát luồng, lắp đặt báo hiệu cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm; thanh thải vật chướng ngại, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; điều tiết khống chế, đảm bảo ATGT; phương án ứng phó sự cố, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Qua đó, đề xuất giải pháp khắc phục các vướng mắc, bất cập, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường đảm bảo ATGT với hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến vận tải ÐTNÐ và phục vụ du lịch, lễ hội.

Đồng thời, tập trung kiểm tra các phương tiện vận tải khách trên các tuyến ÐTNÐ, bến khách ngang sông và phục vụ du lịch, lễ hội hoạt động tại các cảng, bến, khu neo đậu trên địa bàn các phường: Tân An, Cái Khế, An Bình và một số địa điểm phát sinh khác.

Thu Huyền