Về bài Hưng Yên: “Quên” bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi thu hồi đất cho dự án:

Vẫn còn nhiều kiến nghị cần được giải quyết

Cập nhật: 24/03/2020 06:39

(Thanh tra) - Các bài viết trước chúng tôi đã phản ánh ngày 22/2/2017, UBND tỉnh Hưng Yên có Quyết định số 637 về việc thu hồi 23.394m2 đất tại xã Dị Sử (nay là phường Dị Sử) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi rác Dị Sử. Trong đó, 20.867m2 đất chuyên trồng lúa, 20m2 đất giao thông, 2.507m2 đất thủy lợi do UBND xã Dị Sử quản lý. Thế nhưng, dự án đã đi vào vận hành từ tháng 9/2019 mà những hộ dân có đất bị thu hồi cho Dự án vẫn chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Vẫn còn nhiều kiến nghị cần được giải quyết
Dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 9/2019, nhưng vẫn còn 2 hộ dân bị thu hồi đất chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất. Ảnh: TQ

Ngày 21/2/2020, UBND thị xã Mỹ Hào có Báo cáo số 49 gửi Báo Thanh tra, nêu rõ, có 9 hộ có tài sản trên đất công ích được hỗ trợ. Đến ngày 13/2/2020, đã có 7 hộ đã nhận tiền hỗ trợ. Còn lại hộ ông Trần Văn Nhật chưa có địa chỉ để liên lạc, hộ ông Vũ Văn Tường chưa nhất trí với phương án hỗ trợ.

Theo ông Vũ Văn Tường, nguyên nhân dẫn đến gia đình ông chưa nhận tiền hỗ trợ là do phương án bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định pháp luật. Theo phương án hỗ trợ của Hội đồng bồi thường – giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Hào, hỗ trợ hoa màu trên đất công ích thuê thầu đất lúa được hỗ trợ 10.000 đồng/m2; hỗ trợ cây cối trồng trên đất công ích (chủ yếu là cây bạch đàn có đường kính từ 20 - 50cm) được hỗ trợ 30% giá trị. Đối với loại cây có đường kính từ 20 – 40cm được định giá là 180.000 đồng/cây; cây có đường kính > 50cm được định giá 225.000 đồng/cây, nhưng các hộ dân chỉ được hỗ trợ 30% giá trị/cây.

“Không biết Hội đồng bồi thường – giải phóng mặt bằng huyện Mỹ Hào căn cứ vào đâu mà chỉ hỗ trợ cho người dân 10.000 đồng/m2 và 30% giá trị tài sản cây cối, trong khi cây cối thì chúng tôi phải bỏ công, bỏ sức ra trồng, chăm sóc, bảo vệ; đất đai thì phải vượt lập mới cấy được lúa”, ông Tường nói.

Ông Tường cho biết, ông đã có ý kiến kiến nghị về việc bồi thường, hỗ trợ không đúng với pháp luật và được ông Lê Đức Lành, Chi cục Trưởng, Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên hẹn về làm việc, nhưng ông Lành cứ khất lần?

Trần Quý