Liên quan đến phản ánh của ông Tiễn (Bình Định):

Đang tiếp tục kiểm tra, xử lý

Cập nhật: 20/03/2020 08:30

(Thanh tra) - Ông Võ Văn Tiễn cùng một số cán bộ ngành Điện ảnh thuộc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Bình Định phản ánh những bất cập trong việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (Điện ảnh) và Trung tâm Văn hóa tỉnh (cơ sở 1) từ ngày 17/9/2019 làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của đơn vị trong suốt thời gian qua…

Sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định có văn bản cho biết, các nội dung trong đơn đã được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm cá nhân của ông Võ Văn Tiễn đang trong quá trình kiểm tra, xử lý. Khi có kết quả, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định sẽ thông tin để Ban Biên tập Báo Thanh tra biết, thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ