Chậm Hồi âm 23/19

Cập nhật: 19/03/2019 11:37

(Thanh tra)- Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của: UBND tỉnh Kiên Giang và UBND TP Hà Nội.

UBND tỉnh Kiên Giang: Công văn số 162/BTT-KTPH ngày 9/4/2018, bài “Dự án Dream Hill Villas - Bà Kèo tại Phú Quốc: Người dân yêu cầu hủy bỏ các quyết định hành chính sai pháp luật”, Báo Thanh tra số 26 ra ngày 30/3/2018, phản ánh: Tập đoàn Tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang (CIC) - Chủ đầu tư Dự án Dream Hill Villas - Bà Kèo chỉ có quy mô hơn 4ha đất nhưng đã phát sinh hàng loạt sai phạm về trình tự, thủ tục thu hồi nhà đất. Do vậy, các hộ dân nằm trong dự án đã có nhiều đơn thư gửi các cơ quan chức năng đề nghị hủy bỏ các quyết định hành chính của UBND huyện Phú Quốc cũng như của UBND tỉnh Kiên Giang liên quan đến thu hồi nhà đất do có nhiều sai sót… 

UBND TP Hà Nội: Công văn số 193/BTT-KTPH ngày 19/4/2018, bài “Mê Linh (Hà Nội): Không kí vào đơn đề nghị, vẫn cấp sổ đỏ rồi được báo mất”, Báo Thanh tra số 30 ra ngày 13/4/2018, phản ánh xung quanh những bất thường trong việc cấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất của gia đình ông Nguyễn Thế Thanh (con liệt sĩ Đặng Nguyễn Thế Đồng), thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội)…

Ngày 8/5/2018, UBND TP Hà Nội có Công văn số 3245/VP-ĐT cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã chuyển nội dung trên đến UBND huyện Mê Linh để kiểm tra, giải quyết theo quy định; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện và thông tin cho Báo Thanh tra. Tuy nhiên, đến nay, Báo Thanh tra vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ