Chiều ngày 13/11, Quốc hội đã bấm nút thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong quá trình thảo luận dự án luật này, vấn đề có nên bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước” hay không có nhiều ý kiến khác nhau.

Vì vậy, trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, Quốc hội đã biểu quyết riêng quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong số 452 đại biểu tham gia, có 390 đại biểu (bằng 80,91%) tán thành không bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”; 56 đại biểu (11,62%) tán thành bổ sung biện pháp cưỡng chế này và 6 đại biểu không biểu quyết.

Như vậy, Quốc hội “chốt”, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính không bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng cho hay do còn nhiều ý kiến khác nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến.

Có 207/399 phiếu xin ý kiến (trong tổng số 481 đại biểu Quốc hội) tán thành phương án 1 là không bổ sung biện pháp cưỡng chế "ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước"; 190/399 phiếu xin ý kiến tán thành bổ sung nội dung này.

Do số lượng đại biểu Quốc hội ủng hộ từng phương án chênh lệch không lớn, đều chưa vượt quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình cả hai phương án để Quốc hội xem xét, quyết định.

Ông Hoàng Thanh Tùng cũng cho biết, đa số ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án 1 vì qua tổng kết thi hành luật cho thấy về cơ bản không có khó khăn, vướng mắc do thiếu biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Một trong những quy định mới của luật này tăng mức phạt tiền tối đa trong 10 lĩnh vực quản lý Nhà nước đối với cá nhân. Cụ thể:

- Phạt tiền đến 30.000.000 đồng: Hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bạo lực gia đình; lưu trữ; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng; hành chính tư pháp; dân số; vệ sinh môi trường; thống kê; đối ngoại;

- Phạt tiền đến 40.000.000 đồng: An ninh trật tự, an toàn xã hội; cản trở hoạt động tố tụng; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giao dịch điện tử; bưu chính;

- Phạt tiền đến 50.000.000 đồng: Phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; bổ trợ tư pháp; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; văn hóa; thể thao; du lịch; quản lý khoa học, công nghệ; chuyển giao công nghệ; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ, cứu trợ xã hội; phòng, chống thiên tai; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; quản lý và bảo tồn nguồn gen (trừ nguồn gen giống vật nuôi); trồng trọt (trừ phân bón); thú y; kế toán; kiểm toán độc lập; phí, lệ phí; quản lý tài sản công; hóa đơn; dự trữ quốc gia; hóa chất; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; đăng ký doanh nghiệp; kiểm toán nhà nước;

- Phạt tiền đến 75.000.000 đồng: Cơ yếu; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; giao thông đường bộ; giao thông đường sắt; giao thông đường thủy nội địa; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Phạt tiền đến 100.000.000 đồng: Đê điều; khám bệnh, chữa bệnh; mỹ phẩm; dược, trang thiết bị y tế; chăn nuôi; phân bón; quảng cáo; đặt cược và trò chơi có thưởng; quản lý lao động ngoài nước; giao thông hàng hải; hoạt động hàng không dân dụng; quản lý và bảo vệ công trình giao thông; công nghệ thông tin; viễn thông; tần số vô tuyến điện; an ninh mạng; an toàn thông tin mạng; xuất bản; in; thương mại; hải quan, thủ tục thuế; kinh doanh xổ số; kinh doanh bảo hiểm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý vật liệu nổ; điện lực;

- Phạt tiền đến 150.000.000 đồng: Quản lý giá; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở; đấu thầu; đầu tư;

- Phạt tiền đến 200.000.000 đồng: Sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Phạt tiền đến 250.000.000 đồng: Điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thủy lợi; sở hữu trí tuệ; báo chí;

- Phạt tiền đến 500.000.000 đồng: Xây dựng; lâm nghiệp; đất đai; kinh doanh bất động sản;

- Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng: Quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; thủy sản”. 

Hương Giang