Theo đánh giá, chỉ số CCHC 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 81,15%, cao hơn 4,23% so với giá trị trung bình năm 2018 và là đạt kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây.

Đứng thứ 2 là TP Hà Nội.

Đồng Tháp tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với kết quả chỉ số CCHC…

Kết quả chỉ số CCHC năm 2019 cũng cho thấy, Bến Tre là địa phương đứng ở vị trí thứ 63/63 tỉnh/thành phố, với kết quả đạt 73,87%.

So sánh kết quả chỉ số CCHC giữa các vùng kinh tế nêu rõ, năm 2019, giá trị trung bình chỉ số CCHC của cả 6 khu vực kinh tế đều tăng hơn so với năm 2018, trong đó 5/6 khu vực đạt giá trị trung bình trên 80%. 

Khu vực Đồng bằng Sông Hồng và khu vực Đông Nam Bộ vẫn là 2 vùng kinh tế có giá trị trung binh cao nhất.

Tây Nguyên là khu vực đạt giá trị trung bình thấp nhất với kết quả 79,42%, nhưng so sánh về giá trị tăng thêm giữa 2019 và 2018 thì đây lại là khu vực có giá trị trung bình tăng cao nhất (+6,53%) so với 5 khu vực còn lại.

So sánh kết quả các nhóm tiêu chí cho thấy, năm 2019, các tỉnh/thành phố đã có những tiến bộ nhất định trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC được Chính phủ giao. Chất lượng, hiệu quả CCHC tại các địa phương ngày càng nâng cao, thể hiện qua kết quả điểm của nhóm tiêu chí đánh giá tác động có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2018, mặc dù năm 2019 đã bổ sung nhiều tiêu chí đánh giá ở mức độ khó hơn.

Phân tích giá trị trung bình các chỉ số thành phần, báo cáo đánh giá, nhìn chung các chỉ số thành phần đều có sự cải thiện đáng kể về giá trị trung bình.

Theo kết quả đánh giá, chỉ số thành phần “cải cách thủ tục hành chính” tiếp tục có giá trị trung bình cao nhất với kết quả 90,57%, cao hơn 5,78% so với năm 2018. 63/63 địa phương đều đạt kết quả trên 80% ở chỉ số thành phần này. 

Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 99,83%. Đứng cuối bảng là tỉnh Gia Lai với chỉ số thành phần đạt 80,28%.

Xếp cuối cùng là chỉ số thành phần “cải cách tài chính công” có giá trị trung bình đạt 74,49%, tăng 3,22% so với năm 2018. 

Kết quả đánh giá cũng chỉ ra, năm 2019, một số nội dung cải cách chưa được thực hiện tốt tại địa phương, như: Tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư còn chậm; công tác thanh tra, kiểm tra tại bộ, ngành, địa phương cũng phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong qản lý, sử dụng tài chính tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp tại địa phương; triển khai các nhiệm vụ về quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ở chỉ số này, TP Hải Phòng dẫn đầu bảng xếp hạng với chỉ số dạt 89,19%. Bến Tre là địa phương có kết quả thấp nhất, đạt 41,1%.


Phương Anh