Ngày 6/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) gồm 8 chương và 116 điều, có một số điểm mới so với Luật Thanh tra năm 2010 như: Đối với thanh tra chuyên ngành, ngoài thanh tra bộ còn có thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ được thành lập theo yêu cầu quản lý, theo quy định của pháp luật chuyên ngành và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; loại bỏ hình thức thanh tra thường xuyên để góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa thanh tra và kiểm tra.

Dự kiến Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội thảo luận lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 tới đây.

Tham gia ý kiến vào Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), các đại biểu đều thống nhất cao sự cần thiết ban hành Luật Thanh tra (sửa đổi).

Tuy nhiên, việc sửa đổi lần này cần bảo đảm quan điểm thể chế hóa quan điểm của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua đó, góp phần kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đồng thời, khắc phục sự dàn trải, thiếu tập trung, trùng lặp trong hoạt động thanh tra.

Đối với quy định về tổ chức bộ máy theo ngành dọc của ngành Thanh tra, còn nhiều ý kiến khác nhau về việc tiếp tục duy trì hoạt động của thanh tra cấp huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh: Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) được xây dựng theo hướng phân định rõ ràng thanh tra và kiểm tra, thu gọn đầu mối tổ chức cơ quan thanh tra là rất cần thiết trong thời điểm này, đặc biệt, đối với địa phương đi đầu cả nước trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức như Quảng Ninh, trong đó, đã thành lập Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra tại tất cả các đơn vị cấp huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý vào Dự án Luật. Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, tham gia ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Trọng Tài